Eikholt rapport – Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Personer med ervervet døvblindhet har store problemer med å få en forståelse i samfunnet for den spesifikke funksjonsnedsettelse som det er å ha et kombinert sansetap (NKDB, 2017). Det er ikke lett å bli sett og hørt og kunne å gjøre egne valg for å delta i samfunnet (Johansson, 2017). Å ha et arbeid er en viktig rettighet for de fleste voksne mennesker i Norge. Mange av de med ervervet døvblindhet har jobb før sansetapet blir utfordrende. Å beholde jobben under slike omstendigheter er en utfordring og krever innsatser i form av bl.a. rehabilitering og støtteordninger. Ideen til dette prosjektet ble satt i gang på en workshop på Eikholt med 17 inviterte deltakere med nedsatt syn og hørsel (Lund, Hovland & Enggrav, 2017). Alle ti deltakerne i prosjektet er i jobb og formålet med prosjektet er å avdekke de viktigste suksessfaktorene som er avgjørende for å kunne beholde jobben.

Resultatene viser at det er behov for å utvikle et nytt tilbud innen arbeidsrehabilitering for personer med kombinert sansetap. Et slik tilbud bør rette seg til unge som er i utdanning og skal finne veien ut i arbeidslivet. Men det må også inkludere alle de som allerede har en jobb og som kjemper for å beholde den. Et «beholde jobben – program» i form av et «Arbeidslivsprogram» som inkluderer det som kreves for å beholde jobben bør opprettes. Dette prosjektet har pekt på en rekke momenter som bør inngå i et slikt program og hvordan det kan organiseres. Vi ser for oss at «Arbeidslivsprogrammet» kan bygges opp som en kombinasjon av NAV-tilpasningskurs og kompetansespredning.

Videre peker prosjektet på at det ser ut som det er et stort udekket behov for en rådgivningstjeneste for arbeidsgiver og arbeidsledere. Mye av dagens tilbud er rettet inn mot arbeidstakeren. Dette fører til at mange personer med kombinert sansetap føler at de i alt for stor grad sitter med ansvaret for at alt fungerer. De tar det ansvaret fordi arbeidsplassen er viktig for dem. En del av dette presset kunne vært avlastet dersom arbeidsgiveren og arbeidslederen fikk bedre innsikt og mer støtte i sin rolle.

Vil du lese rapporten, les her

Fant du det du lette etter?