Eikholt søker spesialrådgiver

Eikholt er et nasjonalt ressurssenter med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet. Eikholt inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde som er en spesialisthelsetjeneste som koordineres av Helse Nord RHF. Det legges stor vekt på fagutvikling og samarbeid med andre deler av spesialisthelsetjenesten, universiteter og høyskoler. Eikholt har også nasjonalt ansvar for å tilby NAV tilpasningskurs for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Eikholt er en ideell stiftelse lokalisert på Konnerud i Drammen og har for tiden 24 ansatte.

Arbeidsoppgaver:
• Prosjektarbeid/utviklingsarbeid og intern veiledning knyttet til dette
• Systematisering, dokumentasjon og publisering av kunnskap
• Informasjonsarbeid
• Undervisning, rådgivning og faglig bistand overfor brukere, pårørende og fagpersoner
• Faglig samarbeid med andre deler av spesialisthelsetjenesten, universiteter, høgskoler og andre relevante fagmiljøer

Vi vil vektlegge:
• Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og evnen til å se nye muligheter
• Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
• Evnen til å inspirere og stimulere til fagutvikling
• Personlig egnethet for stillingen

Ønskede kvalifikasjoner:
• Utdanning på mastergradsnivå
• God skriftlig framstillingsevne
• Veiledningskompetanse og erfaring med prosjektarbeid
• Erfaring fra publisering i sosiale medier
• Erfaring fra FOU-arbeid
• Kjennskap til målgruppen

Vi kan tilby:
• Godt arbeidsmiljø
• Et utfordrende og spennende arbeid
• Deltakelse i fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
• Gode faglige utviklingsmuligheter
• Gode pensjons- og forsikringsordninger

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagsjef Guro Lillehaug, tlf 32889050 / mobil 95135303 eller direktør Roar Meland mobil 90673943.

Søknad med CV sendes til post@eikholt.no  Søknadsfrist : 13.11.2015

Fant du det du lette etter?