Fagkonferanse – Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

19. januar 2017
Påmeldingsfrist 15 desember

Arbeid er «en friskfaktor for personer med døvblindhet» sier Mattias Ehn, doktorand ved Audiologiskt forskningcenter, Örebro Universitet og psykolog ved døvblindteamet i Stockholm. Han peker på viktigheten av å holde på jobben. Vi arrangerer 19 januar en fagkonferanse på Eikholt kompetansesenter, Konnerud i Drammen. Målgruppen for fagseminaret er profesjonelle i ulike etater.

Vi har fått Mattias Ehn til å komme, samtidig som vi vil ha mye mer på menyen, blant annet vil vi presentere erfaringene fra en workshop i desember 2016. Dette er en workshop for yrkesaktive med nedsatt syn og hørsel. Deltagerne skal gjennom erfaringsutveksling få gode strategier og rustes til å bli stående i jobben.

På programmet er også Katharine  Cecilia Williams, Ph.D og spesialist i klinisk arbeidspsykologi og kognitiv terapi. I sin ferske avhandling undersøkte Williams hvilke faktorer som er involvert når en hørselshemming fører til psykososialt stress.  I en tverrsnittsundersøkelse fant Williams en forbindelse mellom frykt for negativ evaluering, unngåelsesstrategier og psykososialt stress. Den kognitive terapimodellen som Williams har utviklet, baserer seg på den kognitiv terapimodellen for sosial angst. Ifølge modellen vil bruk av unngåelsesstrategier opprettholde angsten og de psykososiale problemene (utmattelse, sosial isolasjon, konsentrasjonsvansker). Deltakerne i studien som hadde klinisk signifikante nivå av psykiske helseplager, fikk mindre angstplager og større mestringstro etter å ha gjennomført terapiprogrammet.

Konferanseavgift: kr 1000,- som inkluderer lunsj og pausemat.

Klikk her for program.
Klikk her for påmelding.

Fant du det du lette etter?