Helsesportkurs november 2015

Studentene ved de tre utdanningene i tegnspråk og tolking får trening i ulike metoder for tolking til personer med kombinert syns- og hørselshemming, døvblindhet.  Studenter ved Norges idrettshøgskole får praksis i tilrettelegging av trening for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet får personlig trener en uke og godt grunnlag for å fortsette treningen når de kommer hjem. De er også med på å utdanne nye tolker og gi disse god tolketrening.

Vi møter Jannicke Hauge og Ninni Steen, 3. års studenter ved utdanning for tegnspråk og tolking ved henholdsvis HiST og HiOA som denne uken er tolker for Cor van der Lijcke for å høre deres erfaringer med Helsesportkurset på Eikholt.

Jannicke har følgende kommentarer om det å ha praksis på Eikholt.

«Praksis på Eikholt er helt topp. Kursuken gir muligheter til god og intensiv tolketrening. Det er flott at de døvblinde stiller opp og er gode lærere for oss. Jeg var veldig spent på forhånd, mye nerver, men møtet med Cor og de andre gjør med trygg.»

Hilde Rustad er en av studentene fra Norges Idrettshøgskole, linje for fysisk aktivitet og helse, som har ansvar for å tilrettelegge trening for deltakerne på Helsesportuka. Vi spør henne om hvordan det er å ha ansvar for treningsopplegget i Helsesportuka på Eikholt.

«Det er mange utfordringer som krever stor tålmodighet. Deltakerne er så forskjellig og kommunikasjonsformene er så forskjellige. Derfor tar alt så lang tid. Men, alle deltakerne mestrer utfordringene og har stor glede av aktivitetene», sier Hilde.

«Eikholt er et kjempefint sted som legger så godt til rette for at døvblinde kan være aktive. Det er så godt tilrettelagt her med turområder og muligheter til å utfordre seg selv. Vi ser stor forskjell på ferdighetene når kurser starter på mandag til de drar hjem på fredag. Fra Helsesportuka lærer deltakerne enkle øvelser som de kan fortsette med nå de kommer hjem. Det er veldig lærerikt for oss studenter å jobbe med deltakerne her på Eikholt.»

Cor har vært med som lærer for tolkestudentene i en årrekke og har stor glede av å delta.

«Det er viktig med god kvalitet på tolkene. Derfor er det viktig at vi brukere stiller opp som «lærere» for tolkestudentene. Første gang vi møtes er studentene kjempenervøse, men ganske raskt blir de tryggere. Det er viktig vi døvblinde stiller opp som sparringspartnere for studentene med ros og ris. Jeg oppfordrer derfor andre døvblinde til å stille opp som lærere for studentene under Helsesportkursene på Eikholt.»

«Tolking for døvblinde er mye mer enn bare tolking. Ledsaging er også et viktig element i tolking for døvblinde. De får også trent på haptisk kommunikasjon som gjør at døvblinde kan «se» det de ikke ser. Haptisk kommunikasjon er derfor «kremen på kaken»», sier Cor, som også fremholder at tolking for døvblinde medfører intimitet som kan være krevende for både bruker og tolk.

Cor sier at både Jannicke og Ninni har «bestått eksamen» som tolker for ham disse dagene.

Helsesportukene, som arrangeres hver høst ved Eikholt har blitt en arena hvor studenter fra fire høgskoler i Norge får være sammen med personer med kombinert syns- og hørselshemming en hel uke. Gjennom praksis får de enestående mulighet for praksis som tolker og som treningsinstruktører for utfordrende brukere. Eikholt får på denne måten være med på å spre kompetanse til framtidige tolker og helsearbeidere med trenerkompetanse.

Tilbudet er et godt eksempel på god ressursutnyttelse.

Fant du det du lette etter?