Hvis du kan se det, kan du understøtte det! – en bok om taktilt språk

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Fagpersoner, tett knyttet til foreldres engasjement i Norden, har samarbeidet om temaet taktil språklighet siden DbI konferansen i Italia i 2009. Det ble jobbet med team i Sverige, Danmark og Norge, og vi var ivrige og entusiastiske. De første seminarene og workshops på NVC i Dronninglund viste at det var stor interesse for emnet, og mange bidro til gode spørsmål og erfaringer fra praksisfeltet. Det uformelle nettverket deltok også med workshops på DbI sine konferanser og delte erfaringer fra det nordiske arbeidet med taktil språklighet allerede fra 2011.

Boken ble lansert på seminaret på Hovseter

Nordisk Nettverk for taktil språklighet ble formelt etablert som nettverk 2014, med Kari Schjøll Brede som koordinator, og med tett samarbeid med Maria Creutz på NVC som var flyttet til Stockholm. På agendaen sto oppgaven å lage et nordisk hefte / booklet om språklig praksis i de nordiske landene.

Det tar tid å skrive en bok der mange forfattere skal med. Danmark var vertsland for DbI-konferansen, i Ålborg i 2017. Mange av oss hadde oppgaver i forbindelse med konferansen, så heftet ble satt litt på vent og modnet samtidig litt i våre hjerner.

Det ble arbeidet med både rammer, målgruppe, definisjoner og tilnærminger; og det tok form; det skulle være en artikkelsamling. Nettverket skulle invitere forfattere for å skrive om temaer rundt språkutvikling: embodyment / kroppslige uttrykk, flerpartssamtaler, hjelpemidler,  meningsfulle aktiviteter, læring gjennom taktil sansning og ikke minst hvordan vi som gode samtalepartnere skal kunne bidra og formidle et kulturspråk i taktil form. Det skulle bli en bok rettet mot ansatte og familier rundt personer med medfødt døvblindhet.

Arbeidet med å invitere inspirerende og kunnskapsrike forfattere startet i fjor høst. 22 ulike forfattere ble invitert med ulike tema. Samtidig ble det oppfordret til å komme med forslag om andre forfattere og tema. Noen falt fra, andre kom til. Vi hadde deadline i 2. april. Noen få holdt den, men i august hadde vi alle inne –  19 gode artikler og nok til å fylle ikke bare et hefte, men en hel bok. Det er forfattere fra alle de nordiske land: et praktisk eksempel fra Finland, teori om lingvistisk beskrivelse av et språk i taktil form fra Island, og mange aspekter av språking og god praksis fra Sverige, Danmark og Norge.

Camilla Foote viser lingvistiske elementer i tegnspråk, tolken beskriver det samme.

I sommer startet den intense innspurten til redaksjonen, som består ar Maria Creutz, NVC, Sverige,  Helle Buelund Selling, CDH, Danmark og Kari Schjøll Brede, Eikholt, Norge, med å få på plass gode oversettelser, godt språk, gode illustrasjoner og mye mer. Det er godt vi har Videokonferanse-muligheter – ellers hadde det nordiske redaksjonsarbeidet blitt adskillig mer kostbart og tidkrevende.

Boklanseringen skjedde på NVC sitt seminar Bodily-Tactile Languaging Congenital Deafblindness, på Statped Hovseter 5. desember.

Nordens Velfærdscenter, Statped og Nasjonal Kompetansesystem for Døvblinde samarbeidet om et spennende seminar på Tre av bokens forfattere presenterte sine bidrag i ord, tegn og bilder.  I salen satt rundt 30 lyttede deltakere som ble engasjert med spørsmål og kommentarer til foreleserne. Seminaret foregikk på engelsk, for å nå lenger ut enn i de Skandinaviske landene. Det hele ble streamet til 103 ulike «studioer» i 16 forskjellige land, fra Baltikum til Canada. De var med på chat og sendte inn spørsmål og refleksjoner som ble lest i salen og som foreleserne også kunne svare på. Det er flott at ny kunnskap kan spres på en så godt fungerende måte.

Johanne Godø, Signo CSS, forklarer på tegnspråk og blir tolket til engelsk talespråk

Anne Nafstad introduserte dagen og med å vise hvordan språking i kroppslig-taktil modalitet bør være en del av partnerkompetansen. Språking er en menneskelig aktivitet, og hun ga ordet til dagens foredragsholdere for å få mer forståelse av hvordan språk fra utsiden (kulturspråk) kan møte språket som kommer innenfra (barnas egne uttrykk). Gøran Forsgren snakket om hvordan tegn utvikler seg fra en opplevelse av noe i verden til et ikonisk tegn som vi kan finne felles mening i. Caroline Lindstrøm viste hvordan en ung mann med døvblindhet har utviklet sitt kroppslig-taktile språk gjennom mange år med gode samtalepartnere og målrettet og rik tilgang på samtalepartnere som har sett og støttet hans språk samtidig som de har gitt ham tilgang til taktile kroppsnære kulutrelle tegn og hender som snakker og lytter. Johanne Godø presenterte funn etter analyse av samtaler mellom en gutt med døvblindhet og en samtalepartner med tegnspråk som førstespråk. Til sist snakket Camille Foote om språking og translanguaging, en måte å involvere alle sanser i språkutviklingen. Hun viste kombinasjoner av ulike modalieter og måter å bruke språk på. Man kan beskrive barnets språk lingvistisk selv om det tar i bruk ulike språk i ulike modaliteter for å vise hva det tenker på.

Alle de fire foreleserne presenterte deler av sine masterstudier fra kommunikasjon og medfødt døvblindhet i Groningen.

Boken foreligger foreløpig på skandinavisk og kan bestilles på NVC. Den vil bli oversatt til engelsk i løpet av 2019.

https://nordicwelfare.org/publikationer/hvis-du-kan-se-det-kan-du-understoette-det-en-bok-om-taktilt-spraak/

I 2019 blir boken oversatt til engelsk, og har mulighet til å spres utover de nordiske lands grenser. Den skal med på en posterpresentasjon i Australia på verdenskonferansen til DbI i august 2019.

Fant du det du lette etter?