Kommunikasjon og kultur – sommer og vinter

Uke 24 (12. – 15. juni)
Søknadsfrist, sommerkurs: 10. januar 2018.

og/ eller

Uke 50 (11. – 14. desember)
Søknadsfrist, vinterkurs: 1. juni 2018.

Mål:
• Skape en felles arena for sanseopplevelser, opplevelse av mestring og aktiv deltakelse knyttet til årstid og tradisjoner
• Forebygge isolasjon og bygge nettverk

Kursinnhold/temaer:
• Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier
• Opplæring i teknikker knyttet til praktiske og kreative aktiviteter
• Informasjon, demonstrasjon og utprøving av av syns – og hørselstekniske hjelpemidler etter behov
• Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling
• Aktivitetene er tilpasset årstiden

Kursholdere: Inger Lise Vincent og Aashild Klopan.
Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no

Tilbake til Kurskalender

Fant du det du lette etter?