Nå kan du delta i viktig forskning om hørsel og psykisk helse

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Alle hørselshemmede og døve kan nå bidra i en stor undersøkelse om psykisk helse. Kunnskapen fra prosjektet ”PsykHør” skal brukes til å forbedre helsetjenester – og gi viktig innsikt i det å leve med hørselshemming. 

Vi ser en person fra siden. Han har høreapparat. I bakgrunnen sees en person i en hvir frakk.

Hva er PsykHør?

PsykHør er en stor, anonym spørreundersøkelse om psykisk helse blant voksne døve og hørselshemmede i Norge. Den er åpen for alle hørselshemmede over 18 år som har en grad av nedsatt hørsel.

Målet med undersøkelsen er å samle kunnskap som kan bidra til et bedre behandlingstilbud i psykisk helsevern. Forskningen kan også gi grunnlag for bedre tilrettelegging og inkludering av døve og hørselshemmede i samfunnet.

PsykHør er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) ved Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo, Hørselshemmedes landsforbund (HLF) og Norges Døveforbund

Hvorfor en slik undersøkelse?

Hvor mange døve og hørselshemmede som rammes av psykiske plager og lidelser, og hvor mange som ikke får den helsehjelpen de trenger – er basert på antagelser og ikke sikker kunnskap. Dette er noe PsykHør-studien ønsker å finne ut av. Forskningsprosjektet ønsker også å avdekke faktorer som påvirker hørselshemmedes psykiske helse og hverdagsliv. Denne

Kathrin Steffen, prosjektleder og seniorforsker ved NBSPH, forteller at PsykHør er den største undersøkelsen som gjennomføres blant hørselshemmede og døve på verdensbasis. Det lille som fins av forskning på psykisk helse fra før, er gjort blant tegnspråklige døve. Samarbeidet med HLF, som gjør det mulig å nå ut til mange talespråklige, sier Steffen.

Kathrin Steffen sitter innendørs i en rosa jakke. Hun har kort grått hår. I bakgrunnen bøker og en plansje.

Ingen har gjort dette tidligere i så stort omfang. Nå vil vi få viktige data og kunnskap om et felt det fins lite forskning på.

Kathrin Steffen, prosjektleder og seniorforsker ved NBSPH

Ønsker du å delta?

For å delta, klikk på lenken under. Du kommer da til Nasjonal Behandlingstjeneste for Psykisk Helse sin nettside hvor du kan lese mer og finne lenke til skjema både i ren tekst og på tegnspråk.

Lenke til informasjon og undersøkelse

Fant du det du lette etter?