Prosjektrapport: Tid for Hørsel

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

“Tid for hørsel” er et prosjekt som ble gjennomført i perioden 2014-2016, og besto av en
kursserie for 6 voksne personer med kombinert syns og hørselsnedsettelse/døvblindhet.
Prosjektet adresserer behovet for optimalisering av både syns- og hørselsrest, samt behovet for god tid og tett oppfølging i høreapparatutprøvingsfasen for kombinert syns- og hørselshemmede.

Seks personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse, alle med diagnosen Usher II, gikk gjennom et 3 dagers optimalisering av hørsel kurs på Eikholt. Med utgangspunkt i brukerens ønsker og behov så var kursets mål å optimalisere utnyttelsen av hørselsresten for den enkelte.

Med bruk av IOWA-test, en audiovisuell test av taleforståelse, kunne vi se på forbedring av
taleoppfattelse etter optimalisering av hørselkurset på fem av seks brukere.

Last ned rapporten i PDF format:

Prosjektrapport Tid for hørsel 2017

Fant du det du lette etter?