Rolf og Ann-Britt i Optikeren

I perioden 2017 – 2020 har forskerne Rolf Lund og Ann-Britt Johansson på Eikholt ressurssenter for døvblinde gjennomført et prosjekt for å undersøke hvilken effekt filterbriller har for personer med kombinert sansetap. Dette står mer om i en fagartikkel i bladet «Optikeren nr 3 2020.

Poenget med denne artikkelen er å presentere det vi vil kalle et «uventet funn» i prosjektet. Samtidig vil vi som grunnlag for videre forskning presentere en ny forklaringsmodell som ikke samsvarer med den tradisjonelle forklaringen på hvordan filterbriller skal velges. Dette vil kunne være et betydelig bidrag til optisk synsrehabilitering og reglene for hva NAV anser som filterbriller må kanskje endres. Vi har allerede nå resultater som viser at dagens praksis ikke fanger opp de behovene som brukerne rapporterer.

Det viktigste funnet i prosjektet viser at personer med stor grad av lysømfintlighet ofte trenger andre typer filterbriller enn de NAV i dag godkjenner som filterbriller. Vi vil hevde at en filterbrille bør defineres som en brille som filtrerer de bølgelengdene som brukeren opplever som blendende og irriterende. Vi burde bytte ut navnet «kantfilter» med «selektivt filter». Det kan tilrettelegges for at en fagperson som for eksempel en optiker, kan dokumentere at det er samsvar mellom valg av filterbrille og det frekvensområdet som brukeren opplever som blendende og forstyrrer synsfunksjonen.

Se artikkelen i sin helhet fra side 40 på Optikerne.no

Fant du det du lette etter?