Tolkning av rett til økonomisk dekning for tannbehandling

Hvis du har en diagnose som står på A-lista har du krav på stønad til nødvendig tannbehandling, inkludert forebyggende behandling. Tannlegen/tannpleieren skal ikke vurdere om det er sammenheng mellom den aktuelle diagnosen og behovet for tannbehandling. Dette skriver Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser på helsenorge.no.

På A-listen står «døvblindhet» listet opp på lik linje med blant annet Usher, Charge og Sticklers. Betyr dette at alle personer identifisert med døvblindhet kan ha rett til å få dekket deler av medisinsk nødvendig tannbehandling selv om de ikke har de navngitte syndromene over?

Tora Tollefsen, rådgiver ved Regionsenteret for døvblinde, UNN henvendte seg til Kari Helene Dahl, fylkestannhelsesjef for Troms og Finnmark for å få svar.

«Innslagspunkt 1 i § 5-6 gjelder SMT- sjelden medisinsk tilstand. Hvem som får støtte avgjøres i SMT listen som deles i en A-liste og en B-liste. De to nevnt her, « Usher « og « døvblindhet » tilhører per i dag A-listene. Listene er dynamiske og det er tannlegens ansvar å holde seg oppdatert. Så lenge diagnosen tilhører A-listen er det ikke krav om å dokumentere økt behov for tannbehandling. Pasient får stønad etter takster fastsatt av departementet 01.01 hvert år. Disse takstene dekker ikke alle kostander for tannbehandlingen, siden alle tannleger og fylker har egne takster. Forskjellen mellom det HELFO takstene gir og det tannlegens takst er kalles en egenandel. Det er ofte en misforståelse at full HELFO stønad gir gratis tannbehandling. Ved en årlig undersøkelse nevnt som eksempel under dekkes undersøkelse og røntgen etter HELFO takster med en egenandel.»

Tannlegen/tannpleieren skal altså vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. Døvblindhet regnes som en sjelden medisinsk tilstand og dersom  den kan dokumenteres så kan det altså utløse økonomisk stønad til tannbehandling gjennom HELFO. Det kan likevel være at du må betale en egenandel.

Les mer om dine rettigheter i forbindelse med nødvendig tannbehandling på sansetap.no.

Fant du det du lette etter?