Verden forstås og snakkes om på en ny måte med hørselsrehabilitering

For Tormod Steigen Johnsgård er det noe ganske nytt. Det er bare kort tid siden det ble oppdaget med nytt hjernestammeaudiometri-utstyr på Eikholt, at han har hørsel på det øret alle trodde han var døv på. Og ny høreapparatteknologi gir ny og mye bedre lyd til begge ører!

Bildetekst: Tormod på sin første ridetur med helt nye høreapparat og med Sunnivas stemme rett i øret via Rogerpenn. Gøran Forsgren fra Statped er god å ha i bakgrunnen for gode råd og diskusjoner om språk.

Tormod har sin egen måte å uttrykke seg på. En kroppslig taktil uttrykksform som stiller krav til dem som er rundt. Men det kan bli mer forståelig når det settes inn i en sammenheng. Som når Tormod får beskrivelse av rommet og får høre stemmen til alle som er tilstede; hver og en sier noe i Roger pennen (mikrofonen), som gir lyden rett i ørene til Tormod. Han lytter oppmerksomt og smiler lurt når han gjenkjenne stemmene som gir gode kommentarer til hva han holder på med.

Når så mikrofonen blir brukt til å gå videre i kurset og oppmerksomheten flyttes til mer faglig stoff, sier Tormod klart ifra: Han reiser seg, orienterer seg i retning mot den som snakker, går noen raske skritt frem, griper forsiktig taleren i armen og tar Rogerpennen i et raskt og sikkert grep og fjerner den. Kan man si tydeligere fra hva man ønsker å delta i?

Dette har gitt oss nye muligheter, sier far til Tormod, Jan Ole Johnsgård, jeg er så takknemlig. Dette er noe som mange flere burde få mulighet til å prøve ut.                    

Bildetekst: Et oppmerksomt team lytter til Magnus sine råd om bruk og stell av høreapparater. Det er mye å lære og sette seg inn i, og det er viktig at alle på teamet kan det godt.
Bildetekst: Siste feedbacktest for å unngå piping. Vi ser en dataskjerm som tar feedbacktest av høreapparatet, og Tormod som sitter på fars fang og lytter.

Grete, mor til Tormod skriver: Høyst spesialisert kunnskap om kommunikasjon tilflyter og utvikles av Team Tormod. Hovedpersonen viser vei. De nye høreapparatene har blitt prøvet ut sammen med Rogerpenn i ulike aktiviteter innendørs og utendørs denne uken. Kommunikasjonen flyter i det som kalles multimodalt språk; her er det tale, taktile tegn og kroppslig-taktile tegn om dagens tema og aktivitet.

Bildetekst: Susanne beskriver hesten og dekkenet i Rogerpenn når Tormod trenger hendene til andre ting.
Bildetekst: Med tydelig tale gjennom mikrofoner fra det to ledsagerne, og taktilt tegn som støtte, blir det lettere for Tormod å være i en dialog.

Det er Eikholts Seniorrådgiver hørsel Magnus Tollefsrud og Seniorrådgiver på kommunikasjon Kari Schjøll Brede som er kursholdere, sammen med Gøran Forsgren fra Statped.  Aktivitetene fanges på video og analyseres for at alle skal bli bedre til å oppdage Tormods uttrykk.

Vi gleder oss til å følge Tormod og teamet videre.

Fant du det du lette etter?