Eikholtrapporter

Eikholt har i 2017 publisert 3 fagrapporter med fokus på syn, hørsel og arbeid.

Den første har tittelen «Tid for hørsel» . Denne prosjektrapporten har til hensikt å formidle informasjon om verdien av å ha god tid og ta hensyn til synets innflytelse på hørsel i hørselsrehabilitering av personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse.

Den andre har tittelen «Arena workshop». Dette er en rapport som dokumenterer kunnskap og brukererfaringer fra en workshop for yrkesaktive med nedsatt syn og hørsel. Workshopen ble arrangert på Eikholt 1 og 2 desember 2016. Rapporten er delt inn i en innledning, en informasjonsdel om rettigheter og støtteordninger og avsluttes med en oppsummering av brukererfaringer.

Den tredje rapporten «Tid for syn». Denne prosjektrapporten har til hensikt å formidle informasjon om verdien av å ha god tid og ta hensyn til synets innflytelse på hørsel i rehabilitering av personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Tiltakene i prosjektet har vært godt tilpassede filterbriller og kunnskap om lys i forhold til eget sansetap.