Cathrine Timm Sundin

Seniorrådgiver - Kommunikasjon

Cathrine er utdannet tegnspråktolk og har arbeidet som frilans i 17 år. Hun har en mastergrad i rehabilitering og habilitering. Hennes masterprosjekt “Medvirkning i egen rehabiliteringsprosess” er basert på intervjuer med personer med en kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblinde. 

På Eikholt har Cathrine ansvar for gruppekurs og individuelle kurs hvor kommunikasjon med alle sanser er en stor del av kursinnholdet. Hun er spesielt opptatt av betydningen av nærpersoner og deres kunnskap om det kombinerte sansetapet, nettverksbygging og likepersonsarbeid. 

Cathrine har i tillegg ansvar for tolkepraksis på Eikholt, der alle tolker i hele Norge i løpet av studiet har en uke praksis ved Eikholt. 

Kompetansefelt:

  • Norsk tegnspråk 
  • Haptisk kommunikasjon 
  • Tolking og ledsaging 
  • PREP-instruktør (Prevention and Relationship Enhancement Program) 

Fant du det du lette etter?