Sigrid Midtbø Storkås

Seniorrådgiver - Optiker

Sigrid er utdannet optiker, har en klinisk master og er spesialist i allmennoptometri. Hun har lang erfaring innen øyehelsefaget, har undervist samt vært sensor på optometriutdanningen i Kongsberg. Sigrid har jobbet i øyelegepraksis, og tidligere drevet sin egen optometriske praksis.  

På Eikholt bruker Sigrid sin kunnskap til å kartlegge og optimalisere synsfunksjon, slik at den enkelte kan bruke sin synsrest i meningsfulle aktiviteter. Hun har fokus på hva sansene kan brukes til, og jobber tverrfaglig i møte med mennesker som har et kombinert sansetap. Sigrid er opptatt av menneskemøtene og at alle skal få mulighet til å bruke sine ressurser. 

Kompetansefelt: 

  • Synskartlegging, avanserte kliniske vurderinger og metodebruk 
  • Optimalisering av synssansen 
  • Synsrådgivning 
  • Sansenes samspill 

Fant du det du lette etter?