Høstaktiviteter for personer med medfødt døvblindhet

Uke 35 (31. august – 02. september) Søknadsfrist: 01. mai

Mål:

  • Skape en arena for å utvikle og utnytte egne fysiske, kreative, og kognitive muligheter
  • Utvikling av kommunikasjon, språk og mestringsfølelse gjennom meningsfulle aktiviteter
  • Overføre kunnskap om kommunikasjon, sosiale rammer, kultur og fysisk aktivitet til kursdeltakers nettverk / personell

Tema/kursinnhold:

  • Sansestimulering gjennom ulike aktiviteter ute og inne
  • Opplæring og veiledning i ulike aktiviteter som padling, turløype, aktiviteter i vann (basseng), forming / leire mm.
  • Kompetanseoverføring/kurs for kursdeltakernes nettverk / personell

Sted: Eikholt og nærområdet

Kontaktperson: Cathrine Timm Sundin, cathrine.t.sundin@eikholt.no