Informasjon om kurs for våren 2021

Felles inntaksmøte avholdes på Eikholt 2 ganger i året, og på inntaksmøtet 30. november ble kursene for første halvår 2021 planlagt.

På grunn av korona-pandemien vil enkelte gruppekurs utgå og andre blir redusert. Individuelle kurs gjennomføres som normalt.

Det er viktig for oss både å unngå smitte og opprettholde et stabilt tilbud til våre brukere. Vi følger til enhver tid myndighetenes råd og anbefalinger som gjelder koronapandemien, og vi gjør det vi kan for at så mange brukere som mulig skal få et tilbud fra Eikholt også i denne perioden.

Flere personer sitter i et rom. De er fordelt utover og sitter 1 og 1 ved bord satt opp med god avstand. På bordene står det PCer og det ligger papirer.
Felles inntaksmøte ble 30 November avholdt i Stua på Eikholt for å sikre god avstand mellom rådgiverne.