Kari Schjøll Brede fra Eikholt publisert i internasjonalt tidsskrift

I siste utgave av Journal of deafblind studies on communication publiseres en artikkel av Kari Schjøll Brede fra Eikholt, og medforfatter Jacques Souriau. Artikkelen presenterer resultater basert på en case-studie som Kari gjennomførte på sitt masterstudie ved Universitetet i Groningen i 2008.

I siste utgave av  Journal of deafblind studies on communication Vol 2, nr 1, publiseres en artikkel av Kari Schjøll Brede fra Eikholt,  og medforfatter Jacques Souriau. Artikkelen presenterer resultater basert på en case-studie som Kari gjennomførte på sitt masterstudie ved Universitetet i Groningen i 2008.

Kari Schøll Brede
Kari Schøll Brede

«Let Me Join Your Tactile Attention» handler om hvordan en fem år gammel gutt med døvblindhet tok et stort og viktig steg på veien i sin språkutvikling i taktil form. Videoanalysen virker som et mikroskop når man skal studere språkutvikling. Studien presenterer 10 ulike små steg gjennom en 16 måneders periode, fra en spontan gest blir sett og besvart og utvikler seg til et delt og meningsfylt tegn brukt i dialog.