Vellykket Nasjonal tolkekonferanse i haptisk kommunikasjon

Vellykket Nasjonal tolkekonferanse i haptisk kommunikasjon

HMS Buskerud og Eikholt arrangerte to fulle dager med fokus på haptisk kommunikasjon. Rundt 65 personer, hvor de fleste var tolker for døvblinde, var samlet på Eikholt 6. og 7. juni og tok både kursbygg og utearealene i bruk i teori, praksis og kollegiale diskusjoner.Les mer...

Kommunikasjon med alle sanser

Kommunikasjon med alle sanser

Et kurs som kombinerer opplæring i ulike og alternative måter å kommunisere på med aktiviteter der kommunikasjonen blir prøvd ut i praksis  med tid og rom for diskusjoner mellom tolkebrukere, instruktører og tolker. Les mer om det nylig avholdte kurset her.Les mer...

Karine V. Hestholm på Deafblind International

Karine V. Hestholm på Deafblind International

Under den niende europeiske konferansen «Touch of closeness»i regi av Deafblind International (DbI) presenterte Karine V. Hestholm sin historie foran hundrevis av deltagere fra hele verden. I denne artikkelen som hun har skrevet for Eikholt beskriver hun sitt budskap og forteller om sin opplevelse av å bidra til DbI.Les mer...

Prosjektrapport: Tid for Hørsel

Prosjektrapport: Tid for Hørsel

Gjennom prosjektet "Tid for Hørsel" har Eikholt utviklet en arbeidsmodell for optimalisering av hørselsfunksjonen for personer med et kombinert syns- og hørselstap. Les mer om rapporten og last den ned her.Les mer...

Aldri si aldri

Aldri si aldri

Synspedagog Line Hovland fra Eikholt Ressurssenter belyser med en artikkel i tidsskriftet Spesialpedagogikk hvordan man kan stimulere til utvikling gjennom å tenke på «det hele mennesket».Les mer...

NKCDB: Jobben er en friskfaktor

NKCDB: Jobben er en friskfaktor

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har publisert en artikkel om et viktig tema som berører alle mennesker med kombinerte sansetap. Mattias Ehn, psykolog ved døvblindteamet i Stockholm har forsket på psykisk helse hos mennesker med Usher syndrom Type II, og peker på viktigheten av å holde på jobben.Les mer...

Påmelding til helsesportuka

Påmelding til helsesportuka

Nå tar høstens helsesportuke form! Tema i år er "bevegelsesglede", med et variert program fra morgen til kveld. Send inn søknad om du vil bidra til å utdanne gode tolker og spre kunnskap om det å leve med nedsatt syn og hørsel! Les mer og se foreløbig program her.Les mer...

Prosjekt: Bueskyting for blinde

Prosjekt: Bueskyting for blinde

Davood Nematinia er bueskytter og klubbtrener i Hvalstad samt lagleder for Norge ved representasjonsoppgaver. Han har bidratt til Eikholts "nettverksgruppe for menn" som instruktør for deltagere med synstap. Nå er han i gang med et nytt prosjekt hvor du har sjansen til å delta!Les mer...

NKCDB med artikkelserie om Eikholt

NKCDB med artikkelserie om Eikholt

Nationellt kunnskapscenter för dövblindfrågor har besøkt Eikholt og laget en artikkelserie under temaet "samspillet mellom syn og hørsel". Serien inneholder fire artikler med ulik fokus, og har blant annet intervjuer med Magnus Tollefsrud, Bente Enggrav og Ann-Britt Johansson.Les mer...

Rolf Lund ansatt som forsker ved Eikholt

Rolf Lund ansatt som forsker ved Eikholt

Rolf Lund er ansatt i 50 % engasjementstilling som spesialrådgiver/forsker. Rolf tiltrådte stillingen 1.1.2016. Hovedfokus i stilling vil være prosjektledelse, systematisk dokumentasjon og publisering.Les mer...