Kurskatalogen 2022

Kurskatalogen 2022

Nå er kurskatalogen for 2022 tilgjengelig i flere ulike formater, last ned og les den her!

Emilio er nyansatt Seniorrådgiver innen IKT

Emilio er nyansatt Seniorrådgiver innen IKT

Før sommerferien startet fikk vi signert Emilio Jensen Granados som ny Seniorrådgiver innen Informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Dette styrker oss i den store etterspørselen vi har på kurs og fokuset på det tverrfaglig arbeid som trengs rundt vår målgruppe.Les mer...

Vi gratulerer Marit med fullført mastergrad

Vi gratulerer Marit med fullført mastergrad

Vår kollega Marit Irene Vie har de siste fire årene jobbet hardt med studie ved siden av jobb. Nå er hun endelig ferdig med klinisk masterstudie i familieterapi og systemisk praksis som hun har fullført ved Vitenskapelig høgskole i Oslo (VID).Les mer...

Eikholt-modellen lanseres

Eikholt-modellen lanseres

Eikholt har eksistert i over 40 år og vært med på en kontinuerlig utvikling i takt med samfunnet ellers. Nå har vi lansert vår egen Eikholt-modell som beskriver vår praksis, hvorfor vi gjør som vi gjør, og hva vi ønsker å være for brukerne og deres nærpersoner. Dette er et arbeid alle medarbeiderne på Eikholt har deltatt i, godt ledet av Rolf Lund, Ann-Britt Johansson og Thomas Øverby. Vi er svært stolte av å presentere dette arbeidet som løfter frem Eikholt sine verdier Trygg - Kompetent - Skapende , rammer inn vårt rehabiliteringsperspektiv og ikke minst at dette er et arbeid basert på brukernes tilbakemeldinger.Les mer...

Tid for oss – en rapport om kurs for nærpersoner, par og familier

Tid for oss – en rapport om kurs for nærpersoner, par og familier

Når du tenker på din familie, hvem tenker du på da? Du velger kanskje ut få eller mange familiemedlemmer. Kanskje skriver du ned en av dine søsken eller søskenbarn, men ikke alle. Kanskje en god venn blir med i ditt familiekart? Hvem som defineres inn i vår familie veksler med hvilken tid og kultur vi er en del av og er derfor forskjellig for alle. På Eikholt har vi tilbud både til par- og familier og nærpersoner.Les mer...

Alle kurs går som normalt i høst

Alle kurs går som normalt i høst

Vi planlegger nå for at gruppekurs og individuelle kurs skal gå som normalt når vi starter opp etter sommerferien. Vi minner derfor om at du snarest bør legge inn søknad på kurs.Les mer...

Hva må jeg vite om koronavaksinen?

Hva må jeg vite om koronavaksinen?

Nå får Norges befolkning tilbud om koronavaksinering. Vaksinen er gratis og den er frivillig. Det er hjemkommunen din som har ansvar for å tilby vaksinen, og det er kommunen som organiserer hvordan det skal foregå. Informasjon om vaksinering finner du på nettsidene til din kommune. Der finner du hvordan vaksinasjonen gjennomføres lokalt, når og hvilke prioriteringer som er gjort.Les mer...

Informasjon til deg som skal på kurs på Eikholt

Informasjon til deg som skal på kurs på Eikholt

Eikholt gjennomfører individuelle kurs på senteret og som utreiser. Som et smitteverntiltak gjennomføres ikke gruppekurs i perioden fram til sommeren 2021 Vi har satt i verk flere tiltak for å gjøre de trygt å være på Eikholt.Les mer...

Digital konferanse for tegnspråktolker 13 januar 2021

Digital konferanse for tegnspråktolker 13 januar 2021

Den fysiske konferansen er avlyst og blir erstattet med digital konferanse. Haptisk kommunikasjon har blitt en viktig del av manges liv. De som mottar signaler er flere og også de som utøver dem. Denne dagen ønsker vi å fokusere på hva haptisk kommunikasjon har blitt både nasjonalt og internasjonalt. Siden situasjonen med Covid- 19 er her og hindrer praktiske øvelser, retter vi denne gangen oppmerksomhet mot hva haptisk og taktil kommunikasjon gjør med oss som mennesker. Både tolkebrukere, deres nærpersoner og tolkene selv blir berørt av nettopp berøring og nære relasjonerLes mer...

Rolf og Ann-Britt i Optikeren

Rolf og Ann-Britt i Optikeren

Lund og Johansson har forfattet en artikkel ved navn "En bedre utprøving av filterbriller for personer med lysømfintlighet og nedsatt synsfunksjon"Les mer...

Kurskatalogen 2021

Kurskatalogen 2021

Kurskatalogen er nå sendt ut til våre brukere og samarbeidspartnere. Her finner du katalogen i flere forskjellige versjoner.Les mer...

Eikholt 40 år

Eikholt 40 år

I dag, 26. august, er det 40 år siden Eikholt ble offisielt åpnet av Kong Olav V. Dette var en festdag ikke bare for Konnerud og Drammen, men for hele landet. Endelig fikk personer med døvblindhet sitt eget senter for rehabilitering, opplæring og ikke minst muligheten til å møte andre med døvblindhet.Les mer...

Brukerne er svært godt fornøyde med Eikholt

Brukerne er svært godt fornøyde med Eikholt

Januar – februar 2020 gjennomførte B2S Research en brukerundersøkelse for Eikholt. I alt 143 brukere som hadde mottatt tjenester i løpet av det siste halve året ble invitert til å svare. Svarprosenten var på ca 43 %. Ca 40 % av de som svarte har medfødt døvblindhet og ca 60 % har ervervet døvblindhet.Les mer...