Nasjonal tolkekonferanse 2015 ble en suksess

Dagene 20. - 21. januar 2015 ble det holdt nasjonal konferanse for tolk/ledsager for døvblinde på Eikholt.

Konferansen ble arrangert i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral i Buskerud og NAV arbeids- og velferdsdirektoratet. 115 toker fra hele landet var samlet for å få faglig påfyll. Konferansen var også en etterlengtet mulighet til møte med kolleger. Dette var noen av kommentarene fra deltakerne:

-Et fantastisk tilbud til oss tolker!

-Dette må vi få mer av!

Last ned presentasjoner fra foreleserne her:

Eli Raanes – Det er lov å bruke hodet!

Eli Raanes – Summegrupper

Maj Volden – Psykologiske perspektiver på Døvblindhet

Jude Nicholas – Hjernen under stress

Tor-Geir Myhrer – Taushetsplikt

Inger Lise Vincent – Tolk og litt til