Nye nasjonale anbefalinger for å oppdage og behandle hørselstap hos små barn

Nye nasjonale anbefalinger for å oppdage og behandle hørselstap hos små barn

Helsedirektoratet har laget nye anbefalinger for screening av hørsel hos nyfødte og utredning og behandling av hørselstap hos små barn. Anbefalingene skal bidra til å oppdage hørselstap tidlig og gi hjelp med å stimulere hørselen og å utvikle språk.

Fra Helsedirektoratets kunngjøring:

Jo tidligere et hørselstap avdekkes og behandles, desto større mulighet har barnet til å nå sitt maksimale potensial. Ubehandlet hørselstap kan få alvorlige konsekvenser for blant annet kommunikasjon, særlig artikulasjon, kognitiv funksjon, atferd, sosioemosjonell utvikling og læring. Perioden 0–3 år er avgjørende for barnets språkutvikling, sier
Johan Torgersen, divisjonsdirektør i spesialisthelsetjenestedivisjonen.

Retningslinjene består av en rekke anbefalinger for hørselstesting, behandling og oppfølging av barn med risikofaktorer for hørselstap såvel som barn med påvist hørselstap. Det er ansvarlig pediater sitt ansvar at barn med risiko for å utvikle hørselstap blir henvist til audiologisk oppfølging, ved avdeling med barneaudiologisk kompetanse.

 

Retningslinjene ligger fritt tilgjengelig i leservennlig format på helsedirektoratets hjemmeside.