Styret
Styret er Eikholts øverste organ, og består av styreleder og fire medlemmer. To av styremedlemmene skal representere brukere av Eikholts tilbud.

Styreleder
Kristin Ørmen Johnsen

Styremedlemmer
Sissel Haavik Markhus – brukerrepresentant
Kathrine Bordevick – brukerrepresentant
Kirsti Kolle Grøndahl
Rolf Mjønes – ansattes representant

Varamedlemmer
Johan Baumann
Nina Helene Skorge – brukerrepresentant
Cathrine Timm Sundin – ansattes representant

Ledelsen
Eikholts ledelse består av direktør og lederne for fagavdeling og driftsavdeling. Ledermøtet er rådgivende organ for direktøren.

Administrerende direktør:
Roar Meland

Avdelingsledere
Thomas Øverby, fagsjef
Veronica Samuelsen, Driftssjef

Rapportering 2021 – Eikholt som del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Årsberetning 2021

Fant du det du lette etter?