Tolkekonferanse, en digital suksess – se opptak her

Tolkekonferansen som ble avholdt den 13 januar på Eikholt og digital på nett er nå tekstet og ligger tilgjengelig for alle.

Konferansen ble strømmet via YouTube-kanalen til Eikholt og pr. dags dato er den sett av 849 personer.  Konferansen ble tegnspråktolket direkte, og takket være Anette Sirevåg og Nina Kalvik har vi nå fått skrivetolket hele konferansen, som nå gjøres tilgjengelig på vår YouTube kanal.

Klikk her for å se konferansen i opptak.

 

To tolker sitter ved et bord og snakker

Hele konferansen som spilleliste

Dersom skrivetolkingen ikke kommer opp automatisk må du kanskje trykke på den lille undertekst-knappen nede til venstre i videoen. Du kan også få opp hele transkripsjonen ved å trykke på […] knappen som ligger rett under video-vinduet, til høyre side.

 

Liste over foredrag:

Tegnspråktolk-tolk/ledsager 2021: Ingeborg Skaten og Gro Hege Saltnes Urdal (Tolkeutdanningen; Høgskulen på Vestlandet)

En haptisk status: Hildebjørg Karlsen Bjørge og Inger Lise Vincent (Hapti-co)

Tjenesteutvikling: Linda Stadshaug og Berit Søgård (Koordinerende team på tolkeområdet Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging)

Taleforståelse som audiovisuelt fenomen: Rolf Mjønes (rådgiver hørsel Eikholt)

Sansemessige forutsetninger for haptisk kommunikasjon: Line Hovland (seniorrådgiver syn Eikholt)

Diskusjon og spørsmål: Felles

En nærpersons perspektiv på tolken: Solfrid Vartdal

Å være eksponert for menneskelig hverdagsliv: Siri Toven (psykologspesialist og en av forfatterne av boken: «Ivaretakelse av hjelpere»)

Oppsummering av avslutning av konferansen

Lenke til presentasjonene som ble vist frem

 

Oppsummering av dagen:

Først ute var Ingeborg Skaten og Gro Hege Urdal Saltnes fra tolkeutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet som innledet konferansen med flere spørsmål; hvem er den profesjonelle tolken 2021? I Bergen utdannes det døve tegnspråktolker. Hvilke muligheter gir det for samarbeid? Er det datostempel på tolkens yrkeskompetanse? og hva er tolking generelt og hva gjelder for døvblindetolking spesielt.

Bilde av Ingeborg Skaten, Førskolelektor, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. (FLKI)

 

 

 

 

Ingeborg Skaten

Foto: Døves tidsskrift

 

 

Bilde av Gro Hege Saltnes Urdal, Førsteamanuensis,Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

 

 

 

 

 

Gro Hege Urdal Saltnes

Foto: www.hvl.no

 

Deretter var det Hapti-co ved Hildebjørg Karlsen Bjørge og Inger Lise Vincent som informerte om ulike prosjekter. I samarbeid med Norges Blindeforbund har de produsert en film. Hapti-co har også lansert en app med haptiske signaler som kan lastes ned gratis på mobil.

Bilde av Hildebjørg Karlsen Bjørge, tegnspråktolk og en av grunnleggerne av firmaet Hapti-co

 

 

Hildebjørg Karlsen Bjørge

Foto: www.hapti-co.com

 

 

Bilde av Inger Lise Vincent, tegnspråktolk og medarbeider i firmaet Hapti-co

 

 

Inger Lise Vincent

Foto: www.hapti-co.com

 

 

Så var det koordinerende team på tolkeområdet, NAV hjelpemidler og tilrettelegging ; Berit Søgård og Linda Stadshaug og som informerte om deres arbeid, blant annet om det nye formidlingssystemet og om annerledesåret 2020.

Bilde av Linda Stadshaug(til høyre i bildet), Seniorrådgiver/Koordinerende team på tolkeområdet Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og Berit Søgård, Seniorrådgiver/Koordinerende team på tolkeområdet Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

 

 

 

Berit Søgård

Linda Stadshaug

Foto: Hentet fra NAV sine sider

 

Etter pause var tema: sansemessige forutsetninger for haptisk kommunikasjon hvor audiograf Rolf Mjønes fra Eikholt snakket om taleforståelse som audiovisuelt fenomen.

Bilde av Rolf Mjønes, rådgiver hørsel, Eikholt

 

 

 

 

 

Rolf Mjønes

 

 

Deretter snakket nevrosynspedagog Line Hovland fra Eikholt om ulike synsutfordringer som personer med kombinerte sansetap kan ha. Hun beskrev Charles Bonnet syndrom og hvordan dette kan være med å påvirke tolkesituasjoner.

Bilde av Line Kristine Hovland Gundersen, Seniorrådgiver syn, Eikholt

 

 

 

Line Hovland

 

 

Så presenterte Solfrid Vartdal en nærpersons perspektiv på tolken. Det var et åpent og ærlig innlegg som berørte mange.

Bilde av Solfrid Vartdal, nærperson til en person med døvblindhet

 

 

 

Solfrid Vartdal

Foto: Staale Wattø/Sunnmørsposten

 

Konferansen ble avrundet med psykologspesialist Siri Toven som snakket om å være eksponert for menneskelig hverdagsliv, hvordan hjelpere tar vare på seg selv og hvor lite grønnkål og yoga virker mot belastningen det kan være å arbeide i relasjonsintensive yrker.

Bilde av Siri Toven, Psykologspesialist ved Søndre Oslo Distriktspsykiatriske senter (DPS) og en av forfatterne av boken; «Ivaretakelse av hjelpere»

 

 

 

Siri Toven

Foto: RVTS Øst

 

 

Det var første gangen Eikholt arrangerte en digital konferanse med et helt nytt videosystem. Vi ser frem til mange flere digitale webinarer og konferanser.