Vaksinasjon av personer med nedsatt syn og hørsel/ døvblindhet – informasjon til kommune og vaksinasjonspersonell

Forberedelsene til vaksinasjonen, selve gjennomføringen og nødvendig informasjon må tilrettelegges for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet. Derfor har Nasjonal Kompetansetjeneste for døvblinde laget denne veilederen til alle som tar kontakt for vaksinering og som skal gjennomføre selve vaksineringen.

Sansetap kan medføre utfordringer knyttet til kommunikasjon, tilgang til informasjon og mobilitet. Vaksinasjonen må derfor tilrettelegges slik at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet kan få koronavaksine på en måte som sikrer deres behov.
Både forberedelsene til vaksinasjonen, selve gjennomføringen og nødvendig informasjon må tilrettelegges for personer  med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet.

Forberedelse

• Det er viktig at det oppnås kontakt med personen med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet for å gi beskjed om tid for vaksinasjon. Hvis kommunen ikke får kontakt per telefon eller SMS, må fastlege og/eller Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde kontaktes for å finne alternative løsninger. Se kontaktinformasjon lenger ned.

• Det er viktig at pasienten får informasjon om selve vaksinasjonsdagen. Det bør settes av ekstra tid til vaksinasjon for pasienter som trenger å bli ledsaget. Dette fordi de trenger gode beskrivelser underveis.

• For å sikre god informasjon om vaksineringen anbefaler vi at det benyttes tolk- ledsagertjeneste fra NAV Hjelpemiddelsentral. Den som skal vaksineres bestiller selv tolk/ ledsager. Om mulig bør brukere at NAVs tolk/ledsagertjeneste få tilbud om vaksinasjon
i hjemmet. For pasienter som bare trenger visuell tegnspråktolk anbefaler vi bildetolk, som er den visuelle ordningen for telefontolk.

Gjennomføring

• Husk at pasienten ikke kjenner omgivelsene og trenger beskrivelser knyttet til vaksinasjonssituasjonen.

• Ved nedsatt hørsel må det sikres at kommunikasjonen og lytteforholdene er tilfredsstillende. Pass på at pasienten har oppfattet nødvendige instrukser.

• Pasienten trenger gode beskrivelser av hva som skjer underveis i vaksinasjonsforløpet.

• Husk å gi tydelig informasjon om tidspunkt for en eventuell dose nummer to.

• Sørg for at pasienten har mottatt og forstått informasjon om mulige bivirkninger av vaksinen og hvordan dette eventuelt skal varsles.

Denne informasjonen kan lastes ned her: Koronavaksine, informasjon til vaksinasjonspersonell

Kontaktinformasjon for spørsmål:

Regionsenteret for døvblinde
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Tlf: 77 75 58 30
E-post: RegionsenteretDB@unn.no
Region: Troms og Finnmark, Nordland
og Svalbard

Statped, faglig enhet for
kombinerte syns- og hørselstap
og døvblindhet, Bergen
Tlf: 02196
E-post: post@statped.no
Region: Møre og Romsdal,
Vestland og Rogaland

Statped, faglig enhet for
kombinerte syns- og hørselstap
og døvblindhet, Oslo
Tlf: 02196
E-post: post@statped.no
Region: Trøndelag, Innlandet,
Oslo, deler av Viken

Signo skole- og
kompetansesenter
Tlf: 33 43 86 00
E-post: ssk@signo.no
Region: Agder, Vestfold og Telemark,
deler av Viken

 

www.dovblindhet.no
E-post: dovblindhet@unn.no
Telefon: 77 75 58 30