Vellykket Nasjonal tolkekonferanse i haptisk kommunikasjon

Vellykket Nasjonal tolkekonferanse i haptisk kommunikasjon

HMS Buskerud og Eikholt arrangerte to fulle dager med fokus på haptisk kommunikasjon. Rundt 65 personer, hvor de fleste var tolker for døvblinde, var samlet på Eikholt 6. og 7. juni og tok både kursbygg og utearealene i bruk i teori, praksis og kollegiale diskusjoner.

Hapti-co sto for de faglige rammene med det haptiske systemet, og erfarne brukere av haptisk kommunikasjon delte sine erfaringer. Det ble øvd og prøv ut og diskutert i ulike arbeidsgrupper med temaene: Haptisk sammen med førerhund, haptisk på trening og yoga, bruk av haptisk i friluftsliv, haptisk for å beskrive idrettsarrangementer, og i arbeidssituasjoner når også taktil tegnspråk-tolking kan kombineres med haptisk.

En slik møteplass for tolker for faglig påfyll, erfaringsutveksling og diskusjoner ble vurdert som svært nyttig og beskrevet som meget etterlengtet. De nyeste tolkene syntes det var veldig godt å bli kjent og knytte kontakter. Gjennomgangstonen var at folk ønsket seg flere slike konferanser for faglig påfyll.