Eikholt er bekymret for at døvblindes rett til tolk ikke blir ivaretatt

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Vi erfarer at den pågående aksjonen blant frilanstolker får store konsekvenser for døvblinde. Aksjonene har også medført avlysning av tilpasningskurs ved Eikholt fordi brukerne ikke har fått tolker.

Mangel på tolk kan føre til avlysninger av NAV-tilpasningskurs

Eikholt er eneste tilbyder av NAV tilpasningskurs til døvblinde i Norge. Døvblinde er avhengig av tolk/ledsager både i forbindelse med reise til og fra Eikholt, og under gjennomføring av selve kursene som kan foregå på Eikholt og ved brukeres hjemsted. Behovet for denne tjenesten vil som hovedregel gå ut over vanlig arbeidstid på dagtid.

To personer står og ser utover et vann. I vannkanten er det mange mennesker.  En person gir en annen haptiske beskrivelser av det de ser .

Den pågående aksjonen hvor frilanstolker velger å ikke ta oppdrag har medført at kurstilbud hos oss ikke har latt seg gjennomføre og kurs avlyses. Vi er nå bekymret for at personer med døvblindhet ikke skal kunne få retten til tilpasningskurs realisert i tiden som kommer som følge av manglende tilgang på tolk/ledsager. Vi gjør oppmerksom på at tilpasningskurs for døvblinde planlegges per halvår og at eventuelle avlysninger kan medføre at brukere må vente lenge før de kan få nye tilbud.

Personer med døvblindhet trenger tolk

Personer med døvblindhet er helt avhengige av tilgang til tolk til alle døgnets tider for å kunne delta i samfunnet. Derfor må tolketjenesten organiseres slik at tolk/ledsager er tilgjengelig når behovet er der. Døvblinde er svært avhengige av stabil og god tilgang til tolk/ledsager. I forbindelse med aksjonen blant frilanstolkene, opplever nå mange brukere utrygghet.

Det er viktig at rammebetingelsene og organiseringen av tolketjenesten er god slik at døvblinde kan ta aktivt del i samfunnet. Gode rammebetingelser for tolkene er også viktig for å beholde tolker i tjenesten og for at det skal være god rekruttering til tolkeutdanningene.

Vi håper på rask avklaring av rammebetingelser og organisering av tolketjenesten slik at brukerne igjen kan få de tolkene de trenger for å leve aktive liv. Eikholts virksomhet er også helt avhengig av at brukerne får tolk/ledsager for å kunne delta på tilpasningskurs.

Under finner du lenke til annet som er skrevet om tolkeaksjonen:

Aksjonerer så lenge vi må – Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (dovblindhet.no)

– Livet mitt stopper ikke kl. 15:30 – Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (dovblindhet.no)

Tegnspråktolk: Lik lønn for arbeid av lik verdi bør være en rettesnor – Dagsavisen

Frilanstolker aksjonerer for rettferdig lønn | Journalen (oslomet.no)

Kontaktperson

Fant du det du lette etter?