Fagkonferanse – Digital fremtid

Eikholt arrangerer fagkonferanse med tema «Hvordan kan IKT bidra til at personer med døvblindhet får tilgang til et aktivt og sosialt liv». Dato og tid for konferansen er satt til 20 – 21 november 2019 med oppstart 20 november kl 10:00 og avslutning 21 november kl 16:00. Påmeldingsfrist UTLØPT.

Den digitale agendaen for regjeringen i Norge er at IKT skal skape en enklere hverdag for oss alle. I dette ligger blant annet at digitale tjenester skal være lette å forstå og lette å bruke for alle (Meld.St. 27 2015-2016).

For personer med dobbelt sansetap kan IKT bidra til muligheter til aktivitet og sosial kontakt når universell utforming og opplæring er god. Denne konferansen skal gi innblikk både i eksisterende og nye IKT løsninger, samt hvordan de kan løse hverdagsutfordringer ved god tilrettelegging og veiledning.

Med oss på konferansen har vi mange gode foredragsholdere, og vi gleder oss ekstra over å kunne presentere Molly Watt som vår hovedforedragsholder. Molly er fra Maidenhead, Berkshire i England, og har Usher syndrom. Hun har etablert Molly Watt Trust, en organisasjon som jobber for oppmerksomhet rundt Usher syndrom og hvordan mennesker med denne tilstanden kan dra nytte av IKT løsninger. Molly jobber som konsulent innen tilgjengelighet og brukervennlighet. Hun er en ettertraktet foredragsholder som har spesialisert seg på teknologi og design. Vi gleder oss!

Vi er også så heldige å få med oss Anita Schjøll Brede som skal snakke om det menneskelige aspektet av teknologien og nye måter å være i sosial interaksjon. Anita er grunder og er kåret til en av verdens mest innovative personer på Forbes liste over verdens Tech kvinner. Dette blir nok et fyrverkeri av et foredrag.

Konferansen vil bli holdt på engelsk og skandinavisk.

Konferanseavgift: kr 1900,- inkluderer lunsj og pauseservering.

Klikk her for informasjon om forelesere og nedlastning av presentasjoner.

Klikk her for å se video fra noen av innleggene.

Klikk her for program

Fant du det du lette etter?