Presentasjon av forelesere

Thomas Ragnarsson er rådgiver ved Specialpedagogiska skolmyndigheten. I tillegg jobber han ved Nationell center för dövblindfrågor (Nkcdb) med hjelpemidler og ny teknikk. Thomas er utdannet lærer og synspedagog og har erfaring fra skoleverket og syncentralen, samt SPRIDA. SPRIDA er en del av Örebro lens hjelpemiddelvirksomhet, der man blant annet tilpasser datautstyr og utvikler programvare for personer med funksjonsnedsettelser. Han skal sammen med Henrik Hildemar snakke om ”Medfödd dövblindhet och teknologi i ett tvärfackligt perspektiv.”

Henrik Hildemar jobber som IKT-pedagog og har en samordnende rolle på området på Mo Gård. Han er utdannet lærer innen fysikk, kjemi og biologi og har jobbet mye med utviklingsspørsmål rundt digitalisering i skolen. Henrik jobber i et tverrfaglig/flerfaglig team som kalles støtteteamet. Teamet server alle boenheter og den daglige virksomheter med utdanning, aktiviteter og rådgivning. Henrik har deltatt mye i nettverk og holdt forelesninger på området IKT og døvblindhet i Norden.

Han skal sammen med Thomas Ragnarsson snakke om ”Medfödd dövblindhet och teknologi i ett tvärfackligt perspektiv.”

Molly Watt er fra Maidenhead, Berkshire i England, og har Usher syndrom. Hun har etablert Molly Watt Trust, en organisasjon som jobber for oppmerksomhet rundt Usher syndrom og hvordan mennesker med denne tilstanden kan dra nytte av IKT løsninger. Molly jobber som konsulent innen UX, tilgjengelighet og brukervennlighet. Hun er en ettertraktet foredragsholder som har spesialisert seg på teknologi og design, og hun har vært nominert til en rekke priser for sitt arbeid. Hennes tema på konferansen er Assistive tech, accessibility and usability

Rolf Lund, er synspedagog og har en master i svaksyntopptikk. Han er dessuten spesialist i pedagogisk psykologisk rådgivning. Han har vært amanuensis ved Universitetet i Oslo, leder for syns- og audiopedagogtjenesten i Aust-Agder fylke, gründer og daglig leder av eget teknologifirma. Han har vært involvert i mange internationale organisasjoner og utviklingsprosjekter, og er fortsatt aktiv i forhold til synsrehabilitering i Kina. Rolf er nå ansatt som forsker ved Eikholt. På IKT konferansen vil han holde innlegge som omhandler AR-brille, utvidet virkelighet. Last ned presentasjonen til Rolf Lund her (PDF)

John Ulriksen er seniorrådgiver innen IKT ved Eikholt. Han er utdannet innen programmering, matematikk og språk. John har jobbet i hjelpemiddelfirma for synshemmede og drevet eget firma. Han er synshemmet (blind), jobber med likemannsarbeid og er rehabiliteringskontakt for Norges Blindeforbund. Han har lang erfaring og et stort engasjement for undervisning og veiledning. Dette er også det vi skal få høre om i hans og Kari Shcjøll Brede sin presentasjon «Pers vei inn i IKT-verdenen». Klikk her for å se presentasjonen «Pers vei inn i IKT-verdenen» (prezi).

Linda Eriksson har en filosofi bachelorgrad med tegnspråk som hovedemne. Hun er pedagog med fokus på kommunikasjon og døvblindtolking ved Nationellt Kunskapscenter for dövblindfrågor (Nkcdb) i Sverige. Tidligere har Linda jobbet som lærer på tegnspråktolk- og døvblindtolkutdanningen ved Fellingbro folkehøgskole og hun er en av forfatterne til boken «Dövblindtolkning – ett studiematerial»  og aktiv i Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB. Hennes tema på konferansen er IKT – möjligheter och hinder. Last ned presentasjonen «Døvblindhet och teknik» her (pptx).

Anita Schjøll Brede skal snakke om det menneskelige aspektet av teknologien og nye måter å være i sosial interaksjon. Anita er grunder og er kåret til en av verdens mest innovative personer på Forbes liste over verdens Tech kvinner. Hun reiser verden rundt og deler sin kunnskap. Anita vil holde et innlegg om Det menneskelige aspektet av teknologien»: teknologi og kunstig intelligens skal være verktøy, ikke noe som er istedenfor f.eks menneskelig kontakt. Nye måter å være i sosial interaksjon. Last ned presentasjonen til Anita her (PDF)

Nasrine Olson har en PhD i Bibliotek- og informasjonsvitenskap og jobber som lektor ved SSLIS ved Universitetet i Borås. Hun leder også forskningsgruppen Social Media studies ved Universitetet i Borås. Nasrine har deltatt og ledet utallige forskningsprosjekter, og er nå koordinator i et tre år langt EU finansiert prosjekt kalt SUITCEYES. Dette prosjektet består av syv partnere fra syv forskjellige EU land, og har som mål å utvikle intelligent haptisk kommunikasjonsteknologi for mennesker med døvblindhet. Hun presenterer sammen med Nils Krister Persson Haptisk kommunikasjon for deltakelse og inkludering. Last ned presentasjonen til Nasrine her (PDF)

Nils-Krister Persson er Docent Universitetslektor og forskningsleder innen smarte tekstiler ved Universitetet i Borås. Han er utdannet innen fysikk og matematikk og disputerte innen materialevitenskap, organisk elektronikk og molekylærvitenskap. Han skal sammen med Nasrine Olson presentere Haptisk kommunikasjon for deltakelse og inkludering.

Rolf Mjønes jobber som Audiograf ved Eikholt. Han har vært med å bygge opp AV klinikken ved Eikholt som et unikt sted der syn og hørsel blir vurdert og tilpasset i kombinasjon. Rolf er genuint opptatt av teknologi og hva dette kan gjøre for døvblindes hverdagen. Hans innlegg er case fra «virkeligheten», mobilitetsteknologi. Klikk her for å se presentasjonen «Mobilitetsteknologi» (prezi).

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter. Silvija vil ta oss med inn i den digitale fremtiden og universell utforming. Last ned presentasjonen «Digital Future» her (pptx).

Kari Schjøll Brede arbeider som seniorrådgiver på Eikholt. Tegnspråk, taktil kommunikasjon og medfødt døvblindhet er blant de viktigste arbeidsområdene. Kari er også mor til en ung dame med medfødt døvblindhet. Det er datteren som fikk henne til å bli interessert i tegnspråk og senere utdanne seg til tolk, samt studere kommunikasjon og medfødt døvblindhet. Hun har blant annet en Master of Science fra Universitetet i Groningen. Hun skal sammen med John Ulriksen presentere hvordan vi på Eikholt veileder brukerne inn i IKT verden. Klikk her for å se presentasjonen «Pers vei inn i IKT-verdenen» (prezi).

Fant du det du lette etter?