Fagkonferanse og åpning av AV-klinikken

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Utviklingen av AV-klinikken startet med at Bente Ørbeck, tidligere ansatt hos oss, gjennomførte en studie ved NTNU. Prosjektet ble avsluttet i 2012 og har tittelen: Synstapets innflytelse på hørselen. Synet har en innflytelse på hørselen, og forskning viser at når både syns- og hørselsnedsettelse opptrer sammen, forsterker de hverandre og synet påvirker indirekte hørselen. Kombinert syns- og hørselshemmede føler frustrasjon og usikkerhet over ikke å bli møtt med en helhetsforståelse der hørsel og syn blir sett i sammenheng. Manglende helhetsforståelse øker risikoen for utilfredsstillende rehabilitering, ikke optimal tilpasning av synshjelpemidler og hørselshjelpemidler. Konsekvensene for deres manglende mestring i kommunikasjon kan bli alvorlige og føre til fravær av deltakelse i sosiale aktiviteter og isolasjon. Vi hører ved også å bruke øynene og vi ser ved også å bruke ørene. Klinikken er allerede tatt i bruk til utredning: -av personer mer medfødte syns- og hørselsproblemer samt av personer med ervervede syns- og hørselsproblemer. I tillegg har vi hatt utredning under observasjon – med et observerende team i et naborom. AV-klinikken er blitt til med støtte fra Helse Nord RHF, Koordineringsenheten for NKDB-Lydia og Harald Lyckes fond og -Leverandører av utstyr

Som nasjonal kompetansetjeneste i spesialisthelsetjenesten skal vi ha fokus på:-Kompetanseoppbygging – forskning og fagutvikling-Kunnskaps- og kompetansespredning. AV-klinikken blir et viktig tilskudd for oss i vårt arbeid med kompetanseoppbygging og kompetansespredning forankret i klinisk virksomhet. Den utgjør et viktig redskap for alle enhetene som utgjør Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Og ikke minst – en styrking av tilbudet til brukerne. Flere brukere har allerede fått nyte godt av tilbudet og kan bekrefte at dette tilbudet dekker et stort behov.

Denne dagen hadde vi gleden av å ha besøk av fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy som foretok den formelle åpningen.

Last ned presentasjoner fra konferansen her:

Jean-Pierre Gagne
1. ICF Talk (PDF)
2. Stigma Talk (PDF)
3. Effort Talk (PDF)
4. AV presentation (PDF)

Bente Enggrav
Det psykososiale perspektivet (PDF)

Line Hovland
Hvorfor trenger vi AV-klinikken (PDF)
Hvorfor trenger vi AV-klinikken (Prezi – presentasjon)

Magnus Tollefsrud og Rolf Mjønes
Optimalisering av hørselsfunksjon (PDF)
Optimalisering av hørselsfunksjon (Prezi – presentasjon)

Fant du det du lette etter?