Nytt RP Prosjekt – Optimalisering av synsfunksjoner hos personer med RP

Bakgrunn

RP (retinitis pigmentosa) er en av de vanligste årsakene til sterkt nedsatt syn. I Norge antas det at målgruppen er rundt 1500 personer, uten at det finnes noe register over dette. En stor andel av brukere av tjenester fra Eikholt (Nasjonalt ressurssenter for døvblinde) er i målgruppen. Det skyldes blant annet at gruppediagnosen Usher representerer cirka 60% av brukerne. Av brukere under 70 år er personer med RP en stor og viktig brukergruppe av tjenestene fra Hurdal syns- og mestringssenter (Norges Blindeforbund).

Om prosjektet

Gjennom prosjektet skal det kartlegges hvordan noen relevante tiltak kan optimalisere synsfunksjonen for personer med RP. Tiltakene skal rette seg mot noen typiske problemer som følge av RP. Dette er:

  • Tiltak på område 1: Innsnevret synsfelt (tunnelsyn)
  • Tiltak på område 2: Nedsatt syn i svak belysning (nattblindhet)
  • Tiltak på område 3: Blending og lysømfintlighet

Det har bl.a. kommet nye regler for tildeling av filterbriller, nye hjelpemidler og nye metoder for å kompensere for innskrenket synsfelt. I løpet av prosjektperioden skal det bygges kunnskap, ved å teste de nevnte tiltakene på et utvalg prosjektdeltagere som har RP.

16 deltakere skal være med i prosjektet, 8 personer med RP og 8 personer med Usher. Siden målsettingen med prosjektet er å bygge kunnskap om gode tiltak vil rekruttering av prosjektdeltakere, legge vekt på å finne deltakere som er motiverte og engasjerte. Deltagernes egenkompetanse vil styrkes i prosjektet og gi ny kunnskap ut av forsøkene med de ulike tiltakene.

Det er et mål å i løpet av prosjektperioden, oppnå konkrete resultater som har praktisk betydning for målgruppen.

Prosjektet er støttet av Retinitis Pigmentosa foreningen og Norges Blindeforbunds forskningsfond.

Har du spørsmål om prosjektet, kan du ta kontakt med Prosjektleder Rolf Lund på e-post rolf.lund@eikholt.no

Fant du det du lette etter?