Språkutvikling gjennom friluftsliv og meningsfull aktivitet

Forfattere er Kari Schjøll Brede, seniorrådgiver på Eikholt, Joe Gibson og Grete Arnesdatter Steigen, som begge arbeider som lærere på Skådalen skole for døvblinde.

Denne artikkelen beskriver et langsiktig prosjekt med friluftsliv og arbeid med å bygge en egen liten bu. Den viser hvordan arbeidet ble en god arena for samarbeid og språkutvikling hos to unge voksne med medfødt døvblindhet.  Prosjektet Bua-Mi inneholdt arbeid og oppgaver utendørs. Det ble en solid «scaffolding» – «stillasbygging» –  rundt kommunikasjon og språk. Det ble noe viktig og interessant å snakke om. Det ble nøkkelen til at begge deltakerne utviklet sitt taktile språk sammen med interesse for å bruke .

Artikkelen er på engelsk og kan lastes leses og lastes ned her:

https://jdbsc.rug.nl

Du kan også lese mer om dette og andre prosjekter om arbeid og meningsfulle utendørs aktiviteter i denne rapporten.

En ung mann med døvblindhet, Tormod, og hans samtalepartner har nettopp kløvd en kubbe og kjenner på hvordan den er delt i to.
Tormod og hans samtalepartner snakker om hvordan kubben ble kløvd i to. Samtalepartneren snakker med taktile tegn og stemme. Tormod lytter med hender og ører, lyden forsterket med høreapparat

Fant du det du lette etter?