Vaksinasjon av personer med nedsatt syn og hørsel/ døvblindhet – informasjon til kommune og vaksinasjonspersonell

Sansetap kan medføre utfordringer knyttet til kommunikasjon, tilgang til informasjon og mobilitet. Vaksinasjonen må derfor tilrettelegges slik at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet kan få koronavaksine på en måte som sikrer deres behov.
Både forberedelsene til vaksinasjonen, selve gjennomføringen og nødvendig informasjon må tilrettelegges for personer  med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet.

Forberedelse

• Det er viktig at det oppnås kontakt med personen med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet for å gi beskjed om tid for vaksinasjon. Hvis kommunen ikke får kontakt per telefon eller SMS, må fastlege og/eller Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde kontaktes for å finne alternative løsninger. Se kontaktinformasjon lenger ned.

• Det er viktig at pasienten får informasjon om selve vaksinasjonsdagen. Det bør settes av ekstra tid til vaksinasjon for pasienter som trenger å bli ledsaget. Dette fordi de trenger gode beskrivelser underveis.

• For å sikre god informasjon om vaksineringen anbefaler vi at det benyttes tolk- ledsagertjeneste fra NAV Hjelpemiddelsentral. Den som skal vaksineres bestiller selv tolk/ ledsager. Om mulig bør brukere at NAVs tolk/ledsagertjeneste få tilbud om vaksinasjon
i hjemmet. For pasienter som bare trenger visuell tegnspråktolk anbefaler vi bildetolk, som er den visuelle ordningen for telefontolk.

Gjennomføring

• Husk at pasienten ikke kjenner omgivelsene og trenger beskrivelser knyttet til vaksinasjonssituasjonen.

• Ved nedsatt hørsel må det sikres at kommunikasjonen og lytteforholdene er tilfredsstillende. Pass på at pasienten har oppfattet nødvendige instrukser.

• Pasienten trenger gode beskrivelser av hva som skjer underveis i vaksinasjonsforløpet.

• Husk å gi tydelig informasjon om tidspunkt for en eventuell dose nummer to.

• Sørg for at pasienten har mottatt og forstått informasjon om mulige bivirkninger av vaksinen og hvordan dette eventuelt skal varsles.

Denne informasjonen kan lastes ned her: Koronavaksine, informasjon til vaksinasjonspersonell

Kontaktinformasjon for spørsmål:

Regionsenteret for døvblinde
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Tlf: 77 75 58 30
E-post: RegionsenteretDB@unn.no
Region: Troms og Finnmark, Nordland
og Svalbard

Statped, faglig enhet for
kombinerte syns- og hørselstap
og døvblindhet, Bergen
Tlf: 02196
E-post: post@statped.no
Region: Møre og Romsdal,
Vestland og Rogaland

Statped, faglig enhet for
kombinerte syns- og hørselstap
og døvblindhet, Oslo
Tlf: 02196
E-post: post@statped.no
Region: Trøndelag, Innlandet,
Oslo, deler av Viken

Signo skole- og
kompetansesenter
Tlf: 33 43 86 00
E-post: ssk@signo.no
Region: Agder, Vestfold og Telemark,
deler av Viken

www.dovblindhet.no
E-post: dovblindhet@unn.no
Telefon: 77 75 58 30

Fant du det du lette etter?