Rapport: Fagkonferanse – Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Eikholt arrangerte en fagkonferanse med temaet: «Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel» torsdag 19 januar. Målgruppen for fagseminaret var profesjonelle i ulike etater. Her kan du finne lenker til dokumenter som ble presentert under konferansen.

Eikholt arrangerte en fagkonferanse med temaet: «Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel» torsdag 19 januar. Målgruppen for fagseminaret var profesjonelle i ulike etater.

 mattias

Arbeid er «en friskfaktor for personer med døvblindhet» sa Mattias Ehn, doktorand ved Audiologiskt forskningcenter, Örebro Universitet og psykolog ved døvblindteamet i Stockholm. Han pekte på viktigheten av å holde på jobben. Nedenfor kan du finne lenker til dokumenter som ble presentert under konferansen.