Kommunikasjon

Kommunikasjon for personer med kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet varierer fra person til person. Både kommunikasjonsform, behov for avstand til samtalepartner og hensyn til lysforhold varierer. Ofte brukes en kombinasjon av forskjellige kommunikasjonsformer.

Eikholt tilbyr kurs hvor både du og eventuelt andre i familien lærer nye metoder og strategier for å gjøre det lettere å føre en samtale og redusere mulighetene for misforståelser.

Eksempler på kursinnhold kan være:

Norsk med tegnstøtte (NMT)
Norsk med tegnstøtte er norsk talespråk som støtes av tegn som er lånt fra norsk tegnspråk. Det benyttes av norskspråklige som støtte for munnavlesning.

Håndalfabet/bokstavert kommunikasjon
Valg av håndalfabet er individuelt. Tohåndsalfabetet er mye brukt blant eldre døve og blant personer med kombinert syns- og hørselshemning. Enhåndsalfabetet brukes mye av yngre personer. Det finnes også et system som kalles LORM som brukes mye i flere andre land i Europa. Håndalfabetene benyttes i kombinasjon med tegn eller tale og gjerne for å bokstavere navn, stedsnavn eller vanskelige ord og uttrykk.

Taktilt tegnspråk
For noen vil det bli nødvendig å ha en overgang fra visuelt tegnspråk til taktilt tegnspråk, hvis du ikke kan oppfatte tegnspråk gjennom synet. For noen er det aktuelt bare i enkelte situasjoner, som i mørket eller når avstanden mellom de som snakker er for kort til å se tegnspråket. På Eikholt kan du få kurs og erfaring med taktilt tegnspråk i trygge omgivelser.

Haptisk kommunikasjon
Haptisk kommunikasjon er signaler gitt til en person via berøringssansen. Det kan være tegn på overarm eller rygg som formidler det som kan sees eller høres i omgivelsene. Haptisk kommunikasjon benyttes blant annet til å beskrive omgivelser, personer, reaksjoner og følelser. Haptisk brukes i tillegg til tale- eller tegnspråk, og gir mulighet til å få mer kontroll over egen situasjon.

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet

Fant du det du lette etter?