Familiekurset ‘Livet med Usher’ går av stabelen 10. – 14. august.

Tema for de voksne vil være om syn og taleforståelse. En mor og en voksen sønn vil dele sine erfaringer med livet med Usher.

Det er også satt av god tid til å dele erfaringer i foreldregruppen; hvordan er det å være mamma og pappa til et barn med Usher? Hvordan snakke om vanskelige temaer, og hvordan ivareta søsken. Geir Aker har sagt ja til å bidra både i ‘pappaprat’ og i ‘Familisamtaler’, og psykologspesialister fra Søskenprosjektet vil bidra til temaet ivaretakelse av søsken.

Når vi ser hvem som melder seg på lager vi eget program for barna og ungdommene. Foreløpig har vi booket Erling Fidjestøl til å bidra inn i arbeidet med ungdommene. Barna og ungdommene vil også treffe andre med Usher og deres søsken.

Vi legger til rette for ulike typer aktiviteter hvor barn og ungdom får mulighet til å knytte nye vennskapsbånd.

Se program her: Rammeprogram Familiekurs

Last ned invitasjon her: Invitasjon familiekurs

Påmeldingsfrist 1. mai.

For mer informasjon, kontakt Marit Irene Vie, marit.irene.vie@eikholt.no, telefon  453 75 141 eller Line Hovland, line.hovland@eikholt.no, telefon 915 71 894

Om Geir Aker:
Geir Aker har i hele sitt voksne liv jobbet med å utvikle mennesker, som individ og grupper. Tydelig kommunikasjon er Geir sitt favorittemne, og i samtaler, foredrag og samlivskurs kommer det godt fram. Geir hadde PREP samlivskurs på Eikholt første gang i 2011, og har de to siste årene hatt kurs for forskjellige grupper på Eikholt.
I tillegg har arbeid i Forsvartet, NAV, attføringsbedrift og skole gitt Geir en bred kompetanse på relasjon og kommunikasjon.»

Om Erling Fidjestøl:
Erling har en master i Familieterapi og arbeider til daglig som terapeut på Robust og underviser/veileder i tillegg studenter bl.a. ved høyskolen VID. Robust er et lavterskel, by-omfattende samtaletilbud til barn, unge og deres familier som strever med konflikter, bekymringer eller problemer av ulik art.

Om søskenprosjektet: På kurset vil vi også ha fokus på ivaretakelse av søsken, og har derfor invitert inn psykologspesialistene fra Søskenprosjektet www.sibs.no. Januar 2018 ble det foretatt en endring i helsepersonelloven som innebærer at helsepersonell plikter å identifisere behov for støtte blant søsken til barn med kroniske helsetilstander. Søsken til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte praktiske og følelsesmessige utfordringer i hverdagen og har en økt risiko for utvikling av psykiske vansker.

Fant du det du lette etter?