Gode resultater fra årets brukerundersøkelse

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Målet med brukerundersøkelsen er å kartlegge kvalitet på tjenester gitt til brukere, omdømme og hvor fornøyde brukerne er med Eikholt generelt. Datainnsamlingen ble hovedsakelig gjennomført på web, men noen intervjuer ble også gjennomført på telefon.

På de aller fleste områdende viser årets undersøkelse fortsatt svært høy tilfredshet. 88% av de som har svart, er enten svært fornøyd eller ganske fornøyd med Eikholt. 71% er svært fornøyd. Disse resultatene er nesten uforandret i forhold til det som ble målt i 2020.

Hva opplever brukerne som det viktigste med Eikholt?

Viljen til å anbefale Eikholt er stor og resultatene viser at hele 92% sier at det enten er svært sannsynlig eller ganske sannsynlig at de ville anbefale Eikholt til andre. Det at tjenestene er individuelt tilpasset er den viktigste årsaken til at man velger Eikholt, etterfulgt av at de ansatte oppleves som dyktig og at man møter folk i samme situasjon som en selv.

Brukerne er meget fornøyde med kvaliteten på tjenestene de mottar ved Eikholt. Måten man blir møtt på av personale trekkes frem som en viktig faktor sammen med informasjon som gis både i forkant, under og etter kurs.

Generelt er man meget fornøyd med senteret. Det er høy tilfredshet knyttet til beliggenheten, kurslokalene, uteområdene og rommet for overnatting. Aller mest fornøyd er man med maten, samt hvor trygt det oppleves å være ved Eikholt. Her svarer meget gledelig 100% av de spurte at de var fornøyde eller meget fornøyde med dette.

Er det noe Eikholt kan gjøre bedre?

Et mål med undersøkelsen er også å få frem hva vi kan forbedre. Det er kommet mange og konstruktive tilbakemeldinger fra de som har besvart undersøkelsen, og her er noen forhold som vi særlig følger opp:

  • Ventilasjon: Tilbakemeldinger på dårlig luftkvalitet i særlig Ragnhild Kaatas Hus. Den er nå byttet og satt i gang i april 2023. Anlegget er dimensjonert opp. Det er også ny varmepumpe inne i rommet.
  • Gangstier: Gangsti mot AV- klinikken og bygg 1 utbedres før sommeren 2023.
  • Lyd og slynger: Har tidvis virket dårlig, nye tråløse bordmikrofoner til Ragnhild Kaatas Hus og nye Stallen er bestilt. Forsterkere til slyngene byttes.
  • Kurstilbud: Vi har mottatt mange gode forslag og ønsker. Disse tas inn i planlegging av nye kurs.
  • Tilbud til yngre brukere: Det vil settes opp et gruppekurs for unge voksne også i 2024.

Vi er svært glade for at så mange har tatt seg tid å gi oss tilbakemelding. Dette gir oss verdifull informasjon med tanke å opprettholde og videreutvikle gode tjenester, og at Eikholt har god kvalitet og standard.

Ønsker du å lese mer om forrige brukerundersøkelse som ble gjennomført i 2020, klikk her: Brukerundersøkelse 2020

Fant du det du lette etter?