Rapport: Fagkonferanse – Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Eikholt arrangerte en fagkonferanse med temaet: «Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel» torsdag 19 januar. Målgruppen for fagseminaret var profesjonelle i ulike etater.

Arbeid er «en friskfaktor for personer med døvblindhet» sa Mattias Ehn, doktorand ved Audiologiskt forskningcenter, Örebro Universitet og psykolog ved døvblindteamet i Stockholm. Han pekte på viktigheten av å holde på jobben. Nedenfor kan du finne lenker til dokumenter som ble presentert under konferansen.

Fant du det du lette etter?