Kategori: Ukategorisert

Filtrer artiklene

«Sanselig mat» /ADL- aktiviteter i dagliglivet

Stressmestring – Oppmerksomt nærvær og yoga i to deler

Å leve med kombinert syns- og hørselsnedsettelse krever konstant konsentrasjon for å orientere seg og for å kommunisere med omverdenen. Dette medfører en energibruk som er utfordrende å håndtere. Yoga kan bidra til større ro, konsentrasjon og økt mestring av ulike utfordringer i dagliglivet.

Naturskulptur for personer med medfødt døvblindhet

Sted: Johnsgård turistsenter i Engerdal

Sportsteknologi for personer med kombinert sansetap

Kommunikasjon og kultur – sommer og vinter

Parkurs

Filterbriller

Haptisk kommunikasjon

Haptisk kommunikasjon er signaler gitt til en person via berøringssansen. Signalene beskriver omgivelsene og formidler visuelle og auditive inntrykk

Temakurs/samfunnslære – i fire deler

Kommunikasjon med alle sanser – i to deler

(kurset passer for alle, men er spesielt tilrettelagt for tegnspråklige)

Fant du det du lette etter?