Eikholt-konferansen 2022 – utvidet frist for påmelding

Det er ikke tilfeldig at årets konferanse har fokus på psykisk helse. Vi har vært, og er i en periode med pandemi. Mange har kjent på at dette er tøft. I tillegg har vi på Eikholt jobbet bevisst med tema psykisk helse. Vi ser at en styrking av psykisk helse for å møte hverdagens utfordringer, er spesielt viktig for personer med kombinert nedsatt syn og hørsel og deres nærpersoner. God psykisk helse er også viktig for læring.

Eikholt-konferansen vil fremme noe av forskningen som er gjort på området, og gi innblikk i hvordan vi kan jobbe med å styrke psykisk helse fra ulike perspektiv.

Påmelding

For å melde deg på konferansen, klikk på vedlagt lenke og fyll inn informasjon:

Program

Programmet er klart. Vi garantere en konferansen med mange gode innlegg. Her er det mye å glede seg til. Last ned programmet her::

Program Eikholt-konferansen 24-25 august 2022 (PDF-format)

Deltakelse begge dager gir 9,5 etterutdanningspoeng hos Norges Optikerforbund (NOFEP).

Foredragsholdere

Vi er svært glade for å presentere årets foredragsholdere til Eikholt-konferansen. Under kan du lese om den enkelte og hva du vil få høre om på konferansen. Du kan også laste ned presentasjon av foredragsholdere her:

Presentasjon av foredragsholdere Eikholt-konferansen 2022

Anne Kristine Bergem 

Anne Kristine Bergem er lege og spesialist i psykiatri. Hun er utdannet gruppeterapeut og har en mastergrad i ledelse. Hun har mange års erfaring som kliniker og fagleder fra psykisk helsevern. Nå arbeider hun som fagrådgiver ved Pårørendesenteret, i tillegg til at hun har bistilling ved OsloMet og i Norsk psykiatrisk forening. Anne Kristine vil fortelle om arbeidet de gjør ved pårørendesenteret og tema «Betydningen av berøring».

Knut Brumoen

Bilde hentet fra magasinet Phorum

Knut Brumoen er 67 år, godt gift og far til to døtre. Han bor i Olstadgrenda, i Vestre Gausdal. Knut er i dag pensjonist, men er utdannet fra yrkesskolen på Lillehammer og startet sin karriere som bilmekaniker hos Volvo i Ålesund. Knut tok over odelsretten på familiegården i Vestre Gausdal og har blant annet vært bygdas kirketjener, brannmann og måkebilsjåfør. Knut vil holde et innlegg med vinkling på hvordan livet med det kombinerte sansetapet har blitt. Hans tittel er «Hvordan holde motet oppe etter tung beskjed fra doktoren»

Grete A. Steigen

Grete A. Steigen er 60 år, Mor og verge til Tormod som er 38 år. Hun bor i Sømådalen i Engerdal.  Grete er utdannet agronom og lærer, er bonde i ryggraden og har i tillegg drevet Johnsgård Turistsenter. I dag jobber hun på Diamanten skole for elever med døvblindhet i Oslo. Grete vil holde et innlegg med vinkling som nærperson. Hennes tittel er «Hvordan ta vare på meg selv når jeg er pårørende». 

Nina Jakhelln Laugen

Nina Jakhelln Laugen er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og dr. psychol. Hun har lang erfaring fra barn med nedsatt hørsel både i klinikk og forskning, og opptatt av tidlig innsats for denne gruppen. Andre interesser er emosjonsforståelse, utviklingspsykologi, førskolealder, terapeututvikling, psykometri. Hun jobber nå som Førsteamanuensis ved institutt for psykologi, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU. På konferansen skal hun snakke om «Hvordan nedsatt hørsel påvirker psykisk helse og emosjonsforståelse hos barn».

Per Anders Nordengen

Per Anders Nordengen er prest, foredragsholder, forfatter og samtaleveileder. Nordengen er utdannet teolog, og arbeidet som prest i mange år både i Norge og Sør-Afrika. Han var prest i en farget menighet i Sør-Afrika fra 1985 til 1987, under noen av de verste årene i apartheids moderne historie. Tiden i Sør-Afrika og engasjementet mot apartheid har lært Nordengen noe om hva håp, visjoner, drømmer og engasjement kan føre til. Mange år i kirke og næringsliv har gitt Per Anders Nordengen gode erfaringer for mennesker i ulike livssituasjoner. Tema på konferansen er «Hvordan gjøre det beste ut av livet slik det har blitt?» 

Audun Brunes

Audun Brunes er epidemiolog og har doktorgrad i Helsevitenskap fra NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet).Han jobber som spesialrådgiver ved Folkehelseavdelingen i Oslo Kommune. I over 10 år har han forsket på helse og levekår blant mennesker med sansetap, med et særlig fokus på blinde og svaksynte, der hans forskning ble et viktig bidrag i opprettelsen av en spesialisthelsetjeneste for synshemmede i psykisk helsevern i 2021. På konferansen vil han snakke om «Psykisk helse blant synshemmede: Mestring av hverdagslivets utfordringer viktigere enn de store katastrofene og ulykkene».

Viljar Aasan

Viljar Aasan har en master i rehabilitering og planlegger videre forskning og PhD-løp. Han har jobbet på Beitostølen Helsesportsenter siden 2005. Først som idrettspedagog, og de siste 6 årene som fagsjef for hjelpemidler. Han har koordineringsansvar mellom pasienter, NAV, førstelinjetjenesten, leverandører og andre aktuelle samarbeidspartnere for å kunne bidra med innovasjon og utvikling på aktivitetshjelpemidler. Viljar har lang erfaring i å tilrettelegge aktivitet for alle, og er opptatt av fysisk aktivitet som «medisin» for å bedre egen helse, både fysisk og mentalt. Det er dette han vil presentere for oss på konferansen.

Kari Fretheim

Kari Fretheim har i en årrekke jobbet i resesjonen ved Eikholt. Hun er stemmen og ansiktet mange er blitt godt kjent med, enten ved henvendelser på telefon og mail, eller som gjest ved Eikholt. Kari og de som jobber på kjøkkenet, med renhold og vedlikehold på Eikholt, har viktige funksjoner i det psykososiale arbeidet. Det er med og legger grunnlaget for trivsel og trygghet i oppholdet, og med det læring i kursene. Kari vil i sin presentasjon fortelle om dette arbeidet, som er en del av Eikholt-modellen. Trivsel og trygghet, hva Eikholt gjør for å skape gode rammer for læring er tittelen på hennes innlegg.

Line Austrud-Hjelle

Line Austrud-Hjelle er utdannet innen musikk, helse og musikkterapi, og har gjennom flere år vært ansatt i Dissimilis nasjonale kompetansesenter. Dissimilis jobber for at mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskapet og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Austrud-Hjelle har tidligere holdt musikk- og helsekurs i samarbeid med Eikholt, Signo skole- og kompetansesenter og Røde kors, og har bidratt med foredrag i ulike sammenhenger for Dissimilis. På konferansen vil hun snakke om musikkens mulige betydninger for økt livskvalitet under temaet «Det er noe i oss alle». Dissimiliselev Stian Berntsen vil bidra musikalsk sammen med Elise Holtan Valseth og Austrud-Hjelle.

Ragnhild Bang Nes

Ragnhild Bang Nes er psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke forsket og skrevet om hva som gir oss glede i hverdagen. Hun er aktiv i sin formidling, gjennom foredrag, bokutgivelse, artikler og podcaster. På konferansen vil hun presentere “fem om dagen” for økt hverdagsglede og bedre livskvalitet. De fem grepene for økt hverdagsglede bygger på blant annet en gjennomgang av 400 forskningsrapporter, utført av New Economics Foundation (NEF) i England i 2009.

Overnatting

Det er mulig å bestille overnatting ved påmelding til konferansen.

Praktisk informasjon 

Konferanseavgift er 1990,- (inkludert pauseservering og lunsj begge dager)

Konferansen starter Onsdag 24 august kl 10 og avsluttes Torsdag 25 August kl 15.

Konferansen vil foregå på Eikholt, og vil ikke bli streamet. Enkelte innlegg vil bli filmen og presentert på vår hjemmeside i etterkant.

Konferansen har et nordisk språk og vil bli tolket.

Har du praktiske spørsmål om konferansen, ta kontakt med oss på epost: post@eikholt.no eller telefon: 32 88 90 50 eller 45 61 44 04

Har du spørsmål til programmet, send en epost til tanja.teigum@eikholt.no

Fant du det du lette etter?