Fagkonferansen om Rehabilitering for personer med nedsatt syn og hørsel -en digital fagkonferanse ble en suksess!

Konferansen hadde fokus på rehabilitering for personer med kombinert sansetap/døvblindhet. Døvblindhet som tverrvitenskapelighet fagfelt i stadig utvikling, personorientert helsearbeid og empowerment, er aktuelle og relevante perspektiver som ble tematisert. Disse perspektivene har vært, og er, viktige for Eikholt og ligger til grunn for Eikholtmodellen som nylig er jobbet frem og publisert. Modellen er et resultat av en kontinuerlig tjenesteutvikling som har tatt oss dit vi er i dag. Konferansen gav innblikk i både det teoretiske-metodiske grunnlaget for personsentrert rehabilitering og Eikholtmodellen, samt praktiske eksempler på hva denne rehabiliteringsprosessen kan inneholde. Vi fikk også viktige og sterke innblikk i hvordan brukere ser på og opplever dette.

Det var mange som fulgte konferansen og vi fikk underveis en rekke positive tilbakemeldinger som vitner om at programmet og de ulike temaene ble oppfattet relevant og spennende av publikum.

Opptak av konferansen ligger tilgjengelig på Youtube.

Dere kan allerede nå begynne å se frem til neste års konferanse som vil ha temaet «psykisk helse». Mer informasjon om denne konferansen kommer etterhvert.

Presentasjoner fra konferansen:

Claes Möller  – Dövblindhet igår, idag , imorgon en tvärvetenskaplig resa

Helle K Falkenberg – Personorientert helsearbeid 

Ole Petter Askheim – Empowerment

Rolf Lund og Ragnild Bjørgum – Eikholt-modellen: Vårt teoretiske og ideologiske ståsted

Fant du det du lette etter?