Artikler

Filtrer artiklene

Fagkonferanse – Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Eikholt arranger en fagkonferanse med temaet: «Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel». Dato og tid for denne konferansen er satt til torsdag 19 januar fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Påmeldingsfrist 15. desember.

Nye nasjonale anbefalinger for å oppdage og behandle hørselstap hos små barn

Helsedirektoratet har laget nye anbefalinger for screening av hørsel hos nyfødte og utredning og behandling av hørselstap hos små barn. Anbefalingene skal bidra til å oppdage hørselstap tidlig og gi hjelp med å stimulere hørselen og å utvikle språk.

NKCDB: Jobben er en friskfaktor

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har publisert en artikkel om et viktig tema som berører alle mennesker med kombinerte sansetap. Mattias Ehn, psykolog ved døvblindteamet i Stockholm har forsket på psykisk helse hos mennesker med Usher syndrom Type II, og peker på viktigheten av å holde på jobben.

Arena – Workshop for yrkesaktive med nedsatt syn og hørsel.

Påmelding til helsesportuka

Nå tar høstens helsesportuke form! Tema i år er "bevegelsesglede", med et variert program fra morgen til kveld. Send inn søknad om du vil bidra til å utdanne gode tolker og spre kunnskap om det å leve med nedsatt syn og hørsel! Les mer og se foreløbig program her.

Arbeider du med syn og er interessert i etterutdanning?

Både NTNU og Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr spennende studier innenfor synsfaget. Tenker du at tiden er inne for å sikre seg noen studiepoeng eller har du lyst til å begynne på en master?

Prosjekt: Bueskyting for blinde

Davood Nematinia er bueskytter og klubbtrener i Hvalstad samt lagleder for Norge ved representasjonsoppgaver. Han har bidratt til Eikholts "nettverksgruppe for menn" som instruktør for deltagere med synstap. Nå er han i gang med et nytt prosjekt hvor du har sjansen til å delta!

NKCDB med artikkelserie om Eikholt

Nationellt kunnskapscenter för dövblindfrågor har besøkt Eikholt og laget en artikkelserie under temaet "samspillet mellom syn og hørsel". Serien inneholder fire artikler med ulik fokus, og har blant annet intervjuer med Magnus Tollefsrud, Bente Enggrav og Ann-Britt Johansson.

Rolf Lund ansatt som forsker ved Eikholt

Rolf Lund er ansatt i 50 % engasjementstilling som spesialrådgiver/forsker. Rolf tiltrådte stillingen 1.1.2016. Hovedfokus i stilling vil være prosjektledelse, systematisk dokumentasjon og publisering.

TEDx foredrag om Usher syndrom

Machteld Cossee, en nederlandsk ambassadør for interesseorganisasjonen Ushersyndroom.nl. Hun holdt foredraget: “What you see is not always what it is” ved TEDx konferansen i Breda.

Fant du det du lette etter?