Artikler

Filtrer artiklene

Temakurs/samfunnslære – i fire deler

Kommunikasjon med alle sanser – i to deler

(kurset passer for alle, men er spesielt tilrettelagt for tegnspråklige)

Karine V. Hestholm på Deafblind International

Under den niende europeiske konferansen «Touch of closeness»i regi av Deafblind International (DbI) presenterte Karine V. Hestholm sin historie foran hundrevis av deltagere fra hele verden. I denne artikkelen som hun har skrevet for Eikholt beskriver hun sitt budskap og forteller om sin opplevelse av å bidra til DbI.

Naturskulptur. Et kurs for unge og voksne med medfødt døvblindhet.

For personer med medfødt døvblindhet tilbyr Eikholt et ukeslangt kurstilbud på Johnsgård Turistsenter i Engerdal. Målet er å oppleve kommunikasjon, samspill og mestring gjennom meningsfulle aktiviteter og kunstneriske opplevelser. Søknadsfrist er 1.Mai.

Prosjektrapport: Tid for Hørsel

Gjennom prosjektet "Tid for Hørsel" har Eikholt utviklet en arbeidsmodell for optimalisering av hørselsfunksjonen for personer med et kombinert syns- og hørselstap. Les mer om rapporten og last den ned her.

Intervju med Ann Britt Johanson

Gjennom "Ljudmagasinet" fra svenske "Kultur i Väst" får vi høre et intervju med Eikholts Ann-Britt Johansson.

Aldri si aldri

Synspedagog Line Hovland fra Eikholt Ressurssenter belyser med en artikkel i tidsskriftet Spesialpedagogikk hvordan man kan stimulere til utvikling gjennom å tenke på «det hele mennesket».

Kari Schjøll Brede fra Eikholt publisert i internasjonalt tidsskrift

I siste utgave av Journal of deafblind studies on communication publiseres en artikkel av Kari Schjøll Brede fra Eikholt, og medforfatter Jacques Souriau. Artikkelen presenterer resultater basert på en case-studie som Kari gjennomførte på sitt masterstudie ved Universitetet i Groningen i 2008.

Rapport: Fagkonferanse – Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Eikholt arrangerte en fagkonferanse med temaet: «Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel» torsdag 19 januar. Målgruppen for fagseminaret var profesjonelle i ulike etater. Her kan du finne lenker til dokumenter som ble presentert under konferansen.

Doktoravhandling «Se og hør meg» (Oppdatert sak)

Fredag den 27 januar 2017 avla Ann-Britt Johansson fra Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde sin doktoravhandling ved Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Den har tittelen «Se och hör mig»

Fant du det du lette etter?