Nasjonalt kompetansesenter

Nasjonalt kompetansesenter

Vi bygger opp og sprer kompetanse om kombinert syns- og hørselshemming.