Individuelt tilbud

De fleste tilbud som er beskrevet under tjenester kan tilpasses individuelle behov. Det vil si at vi sammen med den som søker og eventuelt nærpersoner utarbeider kurs ved direkte kontakt. Når det passer setter vi sammen flere søkere til en gruppe. Det er ingen søknadsfrist for slike individuelle tilbud.
Bruk søknadsskjema som ligger på våre hjemmesider. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss på mail eller telefon.

Her er eksempler på individuelle tjenester:

Introduksjonskurs
Om du er ny bruker på Eikholt eller om syn og/eller hørsel har forandret seg kan du søke om introduksjonskurs eller tverrfaglig utredning. Du kan også søke på et slikt kurs dersom det er endringer i familie / parforhold, eller endringer i jobb, livssituasjon, ny bolig med mer.

Optimalisering av hørsel
Utredning, tilpasning og tilvenning til høreapparat etter dine forutsetninger.

Optimalisering av syn
Det er viktig at synsfunksjonen er optimalisert så du kan bruke den i de aktiviteter og miljøer som er aktuelle for deg.

Kommunikasjon
Opplæring i nye metoder og strategier som støtte for kommunikasjon i dagliglivet.

Punktskrift
Opplæring i grunnleggende kunnskaper i å bruke punkt i dagliglivet.

Mobilitet og Orientering
Innføring i grunnleggende teknikker innen mobilitet og orientering.

ADL – aktiviteter i dagliglivet
Lære ulike teknikker for å mestre dagliglivet.

IKT
IKT omfatter alt fra datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett til ulike programmer, apper og digitale tjenester som gjør det mulig for oss å samle informasjon, kommunisere og delta aktivt i samfunnet. IKT representerer en enorm ressurs for å oppnå hverdagsmestring i ulike livssituasjoner.  På Eikholt kan vi tilby et variert utvalg av individuell opplæring innen IKT-hjelpemidler og hverdagsteknologi.

Tilbud til par og familier
Vi gir tilbud med utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

Utadrettede tjenester.
Ved behov gir vi også tjenester hjemme, på arbeidsplass og studiested. Gjerne sammen med lokale eller regionale tjenesteytere.

Fant du det du lette etter?