Over 200 fulgte webinaret om hjelpemidler, tilrettelegging og tilbud for personer med syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet

Kunnskap som styrker de som er nærmest bruker

Eikholt har som nasjonalt senter et ansvar for å formidle kunnskap om kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Dette er bare en av mange funksjonsnedsettelser kommunalt ansatte og NAV sine rådgivere møter i hverdagen. Derfor er det viktig å nå ut til nettopp de som jobber nærmest brukeren, med kunnskap som styrker de i møtene og arbeidsoppgavene de skal utføre for denne målgruppen.

At så mange valgte å følge webinaret gjennom hele dagen, er både et resultat av et godt samarbeid med NAV om å nå ut med informasjon om webinaret, og at innhold ble oppfatter som relevant for mange. Dette bekreftet også tilbakemeldingene som ble gitt i undersøkelser vi sendte ut til deltakerne underveis i webinaret.

Presentasjonene fra dagen er nå tilgjengelig via lenker under. God fornøyelse!

Presentasjoner i PDF format finner du i lenkene under:

Om Eikholt og NKDB

Charles Bonnet Syndrom

Kommunikasjon med alle sanser

Hørselshjelpemidler når bruker også har nedsatt syn & synshjelpemidler når bruker også har nedsatt hørsel

Tilrettelegging for best mulig syn og hørsel i en møtesituasjon

Program for dagen og  informasjon om foredragsholdere

Åpne og last ned program med informasjon om foredragsholdere:

Word format: Program og informasjon om foredragsholdere

PDF format:Program og informasjon om foredragsholdere

Kommende kurs

Se alle kurs

Fant du det du lette etter?