Kategori: Nyheter

Filtrer artiklene

Kari Schjøll Brede fra Eikholt publisert i internasjonalt tidsskrift

I siste utgave av Journal of deafblind studies on communication publiseres en artikkel av Kari Schjøll Brede fra Eikholt, og medforfatter Jacques Souriau. Artikkelen presenterer resultater basert på en case-studie som Kari gjennomførte på sitt masterstudie ved Universitetet i Groningen i 2008.

Rapport: Fagkonferanse – Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Eikholt arrangerte en fagkonferanse med temaet: «Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel» torsdag 19 januar. Målgruppen for fagseminaret var profesjonelle i ulike etater. Her kan du finne lenker til dokumenter som ble presentert under konferansen.

Doktoravhandling «Se og hør meg» (Oppdatert sak)

Fredag den 27 januar 2017 avla Ann-Britt Johansson fra Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde sin doktoravhandling ved Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Den har tittelen «Se och hör mig»

Fagkonferanse – Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Eikholt arranger en fagkonferanse med temaet: «Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel». Dato og tid for denne konferansen er satt til torsdag 19 januar fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Påmeldingsfrist 15. desember.

Nye nasjonale anbefalinger for å oppdage og behandle hørselstap hos små barn

Helsedirektoratet har laget nye anbefalinger for screening av hørsel hos nyfødte og utredning og behandling av hørselstap hos små barn. Anbefalingene skal bidra til å oppdage hørselstap tidlig og gi hjelp med å stimulere hørselen og å utvikle språk.

NKCDB: Jobben er en friskfaktor

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har publisert en artikkel om et viktig tema som berører alle mennesker med kombinerte sansetap. Mattias Ehn, psykolog ved døvblindteamet i Stockholm har forsket på psykisk helse hos mennesker med Usher syndrom Type II, og peker på viktigheten av å holde på jobben.

Arena – Workshop for yrkesaktive med nedsatt syn og hørsel.

Påmelding til helsesportuka

Nå tar høstens helsesportuke form! Tema i år er "bevegelsesglede", med et variert program fra morgen til kveld. Send inn søknad om du vil bidra til å utdanne gode tolker og spre kunnskap om det å leve med nedsatt syn og hørsel! Les mer og se foreløbig program her.

Arbeider du med syn og er interessert i etterutdanning?

Både NTNU og Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr spennende studier innenfor synsfaget. Tenker du at tiden er inne for å sikre seg noen studiepoeng eller har du lyst til å begynne på en master?

Prosjekt: Bueskyting for blinde

Davood Nematinia er bueskytter og klubbtrener i Hvalstad samt lagleder for Norge ved representasjonsoppgaver. Han har bidratt til Eikholts "nettverksgruppe for menn" som instruktør for deltagere med synstap. Nå er han i gang med et nytt prosjekt hvor du har sjansen til å delta!

Fant du det du lette etter?