Mobilitet

Fagområdet kalles ofte mobilitet og orientering, hvor mobilitet handler om det å forflytte seg fra ett sted til et annet på en trygg og selvstendig måte. Orientering i denne sammenhengen er å vite hvor du er i forhold til omgivelsene. Mobilitet og orientering kan for eksempel handle om å gå hjemmefra til butikken og hele veien vite hvor du er i forhold til omgivelsene.

Fagområdet kalles ofte mobilitet og orientering, hvor mobilitet handler om det å forflytte seg fra ett sted til et annet på en trygg og selvstendig måte. Orientering i denne sammenhengen er å vite hvor du er i forhold til omgivelsene. Mobilitet og orientering kan for eksempel handle om å gå hjemmefra til butikken og hele veien vite hvor du er i forhold til omgivelsene.

Eikholts tilbud
Vi kan tilby kurs på Eikholt eller på hjemsted. Tema kan være ledsagerteknikker, bruk av hvit stokk, hvordan utnytte syns- og hørselsrest og andre orienteringsteknikker. Utprøving og opplæring i bruk av andre aktuelle mobilitetshjelpemidler kan være en del av kurset. Program og innhold tilpasses dine individuelle behov.

Eksempler på tema for kursinnhold

  • Grunnleggende orienteringsteknikker og stokkteknikker
  • Hørsel og orientering
  • Mobiltelefon som orienteringshjelpemiddel
  • GPS
  • Kikkert
  • Filterbriller
  • Buzz-clip
  • Førerhund