Publikasjoner

EIKHOLTRAPPORTER

2020
Eikholt rapport nr 01/20 Eikholtmodellen
Eikholtmodellen – kortversjon
Eikholt rapport nr 02/20 Tid for oss

2019
Eikholt rapport nr 01/19 CBS
Eikholt rapport nr 02/19 Yrkesaktiv

2018
Eikholt rapport nr 01/18 Syn for hørsel
Eikholt rapport nr 02/18 Skole uten vegger

2017
Eikholt rapport nr 01/17 Tid for hørsel
Eikholt rapport nr 02/17 Arena Workshop
Eikholt rapport nr 03/17 Tid for syn


PROSJEKTRAPPORTER

Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet – 1 av 2 (PDF)

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet – Videreføring 2 av 2 (PDF)

Lenke til «Hvis du kan se det, kan du understøtte det – En bok om taktilt språk»