Publikasjoner

Kurskatalog
Kurskatalogen 2019 – PDF

Eikholtrapporter
Eikholt rapport nr 01/17 Tid for hørsel
Eikholt rapport nr 02/17 Arena Workshop
Eikholt rapport nr 03/17 Tid for syn

Eikholt rapport nr 01/18 Syn for hørsel
Eikholt rapport nr 02/18 Skole uten vegger

Prosjektrapporter

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet – 1 av 2 (PDF)

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet – Videreføring 2 av 2 (PDF)

 

Lenke til «Hvis du kan se det, kan du understøtte det – En bok om taktilt språk»