Publikasjoner

Kurskatalog
Kurskatalogen 2019 – PDF

Eikholtrapporter
Eikholt rapport nr 01/17 Tid for hørsel
Eikholt rapport nr 02/17 Arena Workshop
Eikholt rapport nr 03/17 Tid for syn

Eikholt rapport nr 01/18 Syn for hørsel
Eikholt rapport nr 02/18 Skole uten vegger

Prosjektrapporter
Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet – 1 av 2 (PDF)
Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet – Videreføring 2 av 2 (PDF)

Skole uten vegger – Språk og språkutvikling gjennom meningsfull fysisk aktivitet (PDF)