Artikler

Filtrer artiklene

Alle kurs går som normalt i høst

Vi planlegger nå for at gruppekurs og individuelle kurs skal gå som normalt når vi starter opp etter sommerferien. Vi minner derfor om at du snarest bør legge inn søknad på kurs.

Rehabilitering for personer med kombinert nedsatt syn og hørsel – en digital fagkonferanse

Lenke er nå klar til konferansen som arrangeres 26 August 2021 med tema rehabilitering for personer med kombinert nedsatt syn og hørsel. Konferansen er også en markering av at Eikholt i 40 år har jobbet med å utvikle tjenestene for målgruppene. Konferansen er gratis og åpen for alle.

Alle gruppekurs avlyst frem til sommeren

Smittesituasjonen i Norge tilsier at gruppekurs avlyses også etter påske og frem til sommeren 2021 som et smittereduserende tiltak.

Hva må jeg vite om koronavaksinen?

Nå får Norges befolkning tilbud om koronavaksinering. Vaksinen er gratis og den er frivillig. Det er hjemkommunen din som har ansvar for å tilby vaksinen, og det er kommunen som organiserer hvordan det skal foregå. Informasjon om vaksinering finner du på nettsidene til din kommune. Der finner du hvordan vaksinasjonen gjennomføres lokalt, når og hvilke prioriteringer som er gjort.

Vaksinasjon av personer med nedsatt syn og hørsel/ døvblindhet – informasjon til kommune og vaksinasjonspersonell

Forberedelsene til vaksinasjonen, selve gjennomføringen og nødvendig informasjon må tilrettelegges for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet. Derfor har Nasjonal Kompetansetjeneste for døvblinde laget denne veilederen til alle som tar kontakt for vaksinering og som skal gjennomføre selve vaksineringen.

Tolkekonferanse, en digital suksess – se opptak her

Tolkekonferansen som ble avholdt den 13 januar på Eikholt og digital på nett er nå tekstet og ligger tilgjengelig for alle.

Informasjon til deg som skal på kurs på Eikholt

Eikholt gjennomfører individuelle kurs på senteret og som utreiser. Som et smitteverntiltak gjennomføres ikke gruppekurs i perioden fram til sommeren 2021 Vi har satt i verk flere tiltak for å gjøre de trygt å være på Eikholt.

Digital konferanse for tegnspråktolker 13 januar 2021

Den fysiske konferansen er avlyst og blir erstattet med digital konferanse. Haptisk kommunikasjon har blitt en viktig del av manges liv. De som mottar signaler er flere og også de som utøver dem. Denne dagen ønsker vi å fokusere på hva haptisk kommunikasjon har blitt både nasjonalt og internasjonalt. Siden situasjonen med Covid- 19 er her og hindrer praktiske øvelser, retter vi denne gangen oppmerksomhet mot hva haptisk og taktil kommunikasjon gjør med oss som mennesker. Både tolkebrukere, deres nærpersoner og tolkene selv blir berørt av nettopp berøring og nære relasjoner

Informasjon om kurs for våren 2021

Felles inntaksmøte avholdes på Eikholt 2 ganger i året, og på inntaksmøtet 30. november ble kursene for første halvår 2021 planlagt.

Nasjonal tolkekonferanse Eikholt 13. – 14. januar 2021

Det er nå klart for påmelding til konferansen.

Fant du det du lette etter?